WEB d'Alà BAYLAC-FERRER

[1]

*******                          Tornar a l'entrada

Escrits

Documents

Quaderns

Liceu Ceret

Bilingüisme

Martí

Webs

Premsa

 

Els textos i articles d’aquesta pàgina poden ser reproduïts, traduïts i difosos sempre i quan se’n citi l’origen i se faci figurar el nom de l’autor.

Les textes et articles de ce site peuvent être reproduits, traduits et diffusés à condition d’en citer la provenance et de faire figurer le nom de l’auteur.

The publication, translation and diffusion of the texts and articles of this site are allowed on condition that their source and author are mentioned.

 

Escrits, d'Alà Baylac-Ferrer, publicats

 

         Sumari

 

 1. 2n Seminari Euroregió Pirinenca a la Floresta (6/5/2007) al siti web de Catnord.cat
 2. Quin model educatiu per normalitzar el català ? (15/4/2007)
 3. Progrés dels mèdies i recul de la tele en català a Perpinyà i als Països Catalans (12/4/07) al siti web CatNord.cat
 4. 20.000 occitans perquè visqui la llengua, Alà Baylac Ferrer (18/3/07)
 5. Quin millor candidat per les llengües “regionals” ? Text per al siti web CatNord.cat (11/3/2007)
 6. «El català a Cases de Pena», 18/12/2006 a Vilaweb (secció Catalunya Nord) i enviat        a El Punt (edició Perpinyà) 23/12/2006 + Primers resultats sintètics de l'enquesta sobre el català a Cases de Pena
 7. Enquesta sobre les llengües al Liceu de Ceret. Enquête sur les langues au Lycée de Ceret. Dades recollides a l’ocasió del Dia de les llengües realitzada el 18 de desembre 2006.
 8. «Situation de l’enseignement en catalan - 2006-2007 – Situació de l’ensenyament en català», octubre 2006, Perpinyà, Documents introductoris al 20è Col·loqui de la FLAREP organitzat per l’APLEC.
 9. «Que Perpinyà salvi el català», 2 de setembre de 2006, in El Punt (edició Perpinyà)
 10. «L'ensenyament en català exposat als Encontres basco-catalans transfronterers», Andoian, Martin Ugalde Kultur Parkea, 5 i 6 de maig de 2006, in Butlletin delSOE, Sindicat Occitan de l'Educacion, juny 2006
 11. «Geografia» i «Economia », capítols extrets de Qui sem els catalans del nord, Associació Arrels, Perpinyà, 1992

Tornar a l'entrada

Back to the index

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

2n Seminari Euroregió Pirinenca amb catalans, bascos, navarresos, andorrans

Debaten l’endegament del territori, els recursos hídrics, el turisme i les xarxes de comunicacions

(6/5/2007)

Per segon any seguit, les associacions Amics del Castell de la Floresta (pels catalans) i Gaindegia (pels bascos) van organitzar encontres de reflexió centrats sobre els pobles i l’espai del Pirineu. Els dies 4 i 5 de maig 2007, el petit poble de la Floresta, a tocant de les Borges Blanques (regió de Lleida), va acollir una vuitantena de participants per treballar sobre les qüestions que afecten directament el desenvolupament d’aqueixa euroregió pirinenca. Gràcies al suport de l’Ajuntament de la Floresta, de la Diputació de Lleida i del Consell Comarcal de les Garrigues, i amb el treball de Josep Maria Solé i tot el seu equip organitzador, catalans (del sud i del nord), bascos, andorrans i navarresos van reflexionar, van posar en comú informacions, experiències i perspectives de desenvolupament dels respectius territoris. En particular, els exposats i els debats se van centrar en l’endegament i l’ordenació territorial, en la gestió dels recursos hídrics, en el desenvolupament econòmic i turístic, en les xarxes de comunicació al si d’un espai Pirineu que va de l’Atlàntic al Mediterrani. Per Catalunya Nord van ser presents als encontres i van intervenir en els exposats, Alà Baylac-Ferrer, professor certificat de català a la Universitat de Perpinyà (Planificació i estructures político-administratives) i Jeroni Parrilla, encarregat del desenvolupament de la llengua i de la cultura catalana al Consell General (Turisme i comunicacions).

         L’originalitat –i l’interès- d’aqueixes trobades consisteix en l’enfocament dels temes abordats : la perspectiva del desenvolupament dels equipaments sobre els territoris, el desenvolupament econòmic, des de les realitats locals, des de les administracions més properes als ciutadans, des del respecte de l’entorn i de la personalitat cultural i de les realitats nacionals (basques, catalanes, andorranes) i amb un ull crític envers els esquemes habituals que ens venen imposats des de capitals llunyanes (París, Madrid) i que obliguen a pensar els equilibris i l’equipament dels espais en funció de lògiques sovint contràries als interessos dels habitants del Pirineu. Els conferenciants, elegits locals (president del Consell Comarcal, batlle de la Floresta, representant de la Diputació), el públic, posant en paral·lel i comparant les informacions, van deixar clar que la frontera estatal assentada damunt de la serralada pirinenca és un element pertorbador, discriminador i, en molts casos, perjudicial als interessos d’un desenvolupament sostenible, d’un equilibri territorial i social respectuós de l’espai i de la societat. La lògica dels estats, a part de mantenir separacions anti-naturals i d’afavorir el separatisme cultural, és ben sovint contrari a la integració de l’espai europeu, a l’eficàcia, la racionalitat de l’administració, contrari a la normalitat de relacions entre habitants de regions veïnes, com és el cas del massís del Pirineu. La inadaptació dels quadres estatals és particularment evident quan s’evoquen els programes europeus i els esforços de cooperació transfronterers permanentment entrebancats i retardats pels aparells administratius estatals, i en primer lloc pels francesos. La feblesa extrema dels poders locals a les regions franceses i l’embolic increïble de les poques competències descentralitzades fan que les col·lectivitats territorials franceses són nans comparat a les autonomies veïnes ; la complexitat i la burocràcia francesa dissuadeixen (de manera eficaç) el bon funcionament dels programes o estructures transfrontereres.

         Seminaris i encontres com el de la Floresta i d’Andoain (al País Basc l’any passat) mostren l’enorme necessitat de multiplicar els contactes i els treballs comuns en defensa del benestar econòmic, social, ecològic dels pobles per tal de millorar l’organització dels territoris, contra les maneres de veure, de pensar exteriors que imposen punts de vistes i decisions amb lògiques (neo ?)colonials, plans d’explotació dels recursos naturals, humans, intel·lectuals que no són seus.

Els encontres de la Floresta han permès de debatre de la utilitat o del caràcter nefast del TGV, de la gestió i de l’aprofitament de l’aigua (disponible), de les competències i de l’oportunitat de construir (o no) xarxes de rutes i autopistes, de la veracitat (o de la falsedat) dels discursos que promouen equipaments costosos i belleu nefastos per la salvaguarda del medi ambient i de la cohesió identitària dels pobles del Pirineu. Els bascos van evidenciar que al si del Pirineu no existeix una xarxa INTER-pirinenca de comunicacions, però al contrari tots els eixos són TRANS-pirinencs obeïnt a lògiques d’allunyament dels habitants de llur realitat i de desintegració de les realitats socio-culturals pirinenques.

A Catalunya Nord, seria necessari estudiar, pensar una política d’endegament del territori que seguís una perspectiva catalana i nord-catalana, amb dades i lògiques departamentals, deixant de bandes graelles i normes formatades segons interessos exteriors.

 

 

 

1.        Josep Alà, president dels Amics de la Floresta, Jaume Setó, batlle de la Floresta.

2.      Manel Riera (Andorra), José Allende (Euskadi), Ramon Morell (Lleida), Alà Baylac-Ferrer (Catalunya Nord).

3. Jeroni Parrilla (Catalunya Nord), Joan Ramon Zaballos (Lleida), Galder Guenaga (Euskadi).

Tornar a l'entrada

Back to the index

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Quin model educatiu per normalitzar el català ?

(15/4/2007)

L'Observatori de la Llengua Catalana (observatoridelallengua.cat) va estudiar durant els dos dies de les seues IV Jornades -13 i 14 d'abril 2007- quin és el model educatiu ideal per obtenir la normalització de la llengua catalana als Països Catalans. Una cinquantena de persones, al Santuari de Cura del Puig de Randa, el lloc de Mallorca on Ramon Llull se va retirar per meditar, van reflexionar a les millors condicions perquè tots els joves coneguin bé el català i el facin servir dins la vida de cada dia. L'Observatori té com a objectiu de "fer un seguiment i una avaluació de la llengua catalana", des del major rigor científic ; té publicats, sota la coordinació de Josep Romeu, 12 estudis des del 2004, disponibles a internet. Experts i especialistes van subratllar, des dels camps jurídic, pedagògic, social, polític, les mancances i els avantatges de l'ensenyament practicat a València, a les Illes Balears i al Principat de Catalunya.

             La interrogació actual al sud porta sobre les mesures a introduir als sistemes educatius perquè els joves, els futurs ciutadans dels Països Catalans, al mínim siguin tots bilingües i, si pot ser, s'expressin preferentment en català, i sobre la manera de prendre en compte les llengües primeres dels immigrants per millorar l'eficàcia de l'adquisició d'altres llengües. En un context europeu, de globalització i de caràcter ordinari i cada cop més freqüent de llengües en contacte, fins i tot, certs avancen que l'educació i els futurs ciutadans han de ser trilingües. Com veiem, els objectius i les preocupacions són en total descalatge amb els pobres debats francesos sobre l'ortografia del francès o la iniciació (!) a una llengua a l'escola primària. I no parlem evidentment de respectar les llengües minoritzades com el català que, a França, ni tenen el dret d'existir oficialment, ni importa el "país dels drets humans" que desapareguin de la humanitat.

             A Catalunya Nord, 3% dels alumnes aprenen seriosament el català (quan uns 40% de les famílies volen bilingüisme), mentre al Principat de Catalunya, tot l'ensenyament primari se fa en català, i a València i a les Balears, el català és al mínim obligatori i per una part dels alumnes llengua de l'ensenyament bilingüe.

             Els estudis més recents dels lingüistes i dels pedàgogs preconitzen de privilegir l'oral i la preparació a utilitzar la llengua dins les diferents situacions de vida en societat, a fer servir la llengua en la relació real del professor i de l'alumne. Més que de fer lliçons de gramàtica, l'oral és la base i el centre del treball d'adquisició d'una llengua.

Alà Baylac-Ferrer

Antoni Milian, Joan Melià, Joan Ramon Soler, Llorenç Comajoan. Foto ABF.

 

 

 

Divendres 13 d'abril

 

Des de les 10 a les 11h  Recepció participants i lliurament de documentació

 

11h  Presentació de les Jornades

         Representant d’Obra Cultural Balear

         Representant de l’Observatori

         Representant polític o institucional de les Illes (Consell               Insular deMallorca)

 

11’30 LLENGUA I ESCOLA,

         el paper de l’escola en relació als usos lingüístics

         Xavier Vila (UB)

 

12’30 LLENGUA FAMILIAR – LLENGUA D’ESCOLA – LLENGUA D’ENTORN,

         Jordi Argelaguet (UAB)

 

14 h  Dinar

 

16 h LÍMITS CONSTITUCIONALS I LEGALS A LA CONFIGURACIÓ DELS SISTEMES

         LINGÜÍSTICS ESCOLARS

         Antoni Milian (UAB)

 

17h  MULTILINGÜÍSME A L’ESCOLA, Llorenç Comajoan (UVic)

 

18h descans cafè

 

18’30 DECRET DE TRILINGÜISME A LES ILLES, Bartomeu Colom (UIB)

 

 

Dissabte 14 d'abril

 

9’30 MODELS EDUCATIUS, pel que fa a la llengua d’ús i d’ensenyament

 

         CATALUNYA: Carme Alcoverro, directora d’Escola Catalana

         LES ILLES:  Joan Melià

         PAÍS VALENCIÀ:  Llucià Maganya, Escola Valenciana

         PAÍS BASC: Paul Bilbao, director de Behatokia

 

11’30 pausa cafè

 

12 h debat final sobre els MODELS EDUCATIUS

         (Ponents de la sessió anterior)

 

13’30 h conclusions i cloenda

 

 

         Les Jornades es faran al Santuari de Cura. Hi haurà servei de transport de l’aeroport a Cura. Les despeses de transport i estada van a càrrec de l’Observatori

 

Josep Romeu, Coordinador de l'Observatori de la llengua catalana

 

Part dels assistents a les IV Jornades de l’Observatori de la llengua catalana, Santuari de Cura a Mallorca. Foto ABF.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Progrés dels mèdies i recul de la tele en català a Perpinyà i als Països Catalans (12/4/2007)

Alà Baylac Ferrer - professor de català, Universitat de Perpinyà, Liceu de Ceret

            A mesura que ens anuncien cada dia més progressos, tècniques més avançades i més potents per la difusió de més cadenes i més programes, constatem que la tele en català és cada cop més absent i més amenaçada de desaparició als nostres televisors. Els lectors del Temps han pogut aprendre fa poc que TV3, la tele catalana, és a punt de desaparèixer del panorama mediàtic al País Valencià i possiblement també a les Illes Balears.  I això gràcies a l'inacció -diguem-ho amb paraules suaus- del govern català i als esforços dels governs espanyol, valencià i balear. Així podria ser que, amb l'excusa del passatge de la televisió hertziana a la tele digital, se liquidarà la tele catalana de les ones lliurement captades. La voluntat política (del socialistes espanyols i catalans, de la dreta -PP- espanyola, dels governants de Madrid, València i Mallorca) no pot pas ser més clara : al mateix temps que tothom promou la globalització, la lliure circulació de persones, mercaderies, idees..., els catalanòfons del planeta se veuen privats dels canals catalans existents. I en aquest cas, cal insistir sobre : "existents", ja que no se tracta pas de no autoritzar emissions de projectes o reivindicacions, sinó d'eliminar difusions que funcionen des de fa 25 anys. El matís és important perquè significa un esforç actiu -i no una simpla resistència passiva- en contra del català, en contra de la recent Convenció de la UNESCO, en contra de les directrius i els principis de la Unió Europea, en contra del simple respecte de la diversitat lingüística i del dret legítim dels pobles a veure respectada la democràcia.

            Comptem les teles en català : TV3, Canal 33, 3/24, Canal 300, Canal 9, Punt 2, IB3, Andorra Televisió, i prou ! En canvi, quan branquem els sistemes de tv per cable, de tv per satèl·lit o de tv pels fornidors d'internet, comptem centenars de propostes de cadenes en totes les llengües del món. A casa puc veure les teles locals de Rennes, de Grenoble, de Normandia, de la banlieue parisenca, puc mirar canals en xinès i Al Jezira en anglès, sé pas quantes cadenes en turc i en àrab, les 22 versions de France 3!, etc. Que els nous sistemes de recepció de tantes teles no deixin pas un petit lloc a 10 teles en català que existeixen al món, és pura vergonya, i més objectivament, és el signe claríssim d'una -unes- voluntat política de fer desaparèixer la llengua mil·lenària d'aquest país.

            El mateix joc brut -i silenciós- té lloc actualment a Perpinyà i a Catalunya Nord. Aquesta mateixa setmana, els abonats a la tele per cable de Perpinyà (la Catalana ?) han vist desaparèixer el Canal 33 que feia 15 anys que se podia veure, per posar a la seua plaça, TV5, la tele de la ...francofonia ! Resta (per quant temps ?) una sola cadena -TV3- en català, de les 24 presents al cable de Perpinyà. Pel passatge a la tele digital, París prepara simplement la desaparició de la tele catalana del panorama : cap de les freqüències atribuïdes és previst que sigui per teles en català que emeten avui en sistema hertzià ! I fins i tot ja es parla d'eliminar la desconnexió de France 3 per al Telediari Pays Catalan de 6 mn. I això a més, després que l'autoritat de l'audiovisual (des de París, és clar...) hagi ordenat la fi de les emissions de les molt populars teles locals de Figueres, Girona, Flaix al nord de la frontera, mentre que les teles franceses desborden al·legrament cap al sud. Tot això són disposicions contràries a les directrius transfrontereres i per la diversitat cultural i lingüística de la Unió Europea.

            Les possibilitats tècniques de la tele de demà (TDT) podrien permetre de fer un poc de lloc a tothom, i doncs a la llengua catalana sobre el territori dels propis catalanòfons. A Catalunya Nord, França no destinarà pas cap ni una freqüència per una cadena local en llengua "regional". I la lliure circulació de les poques ones catalanes que existeixen sembla força compromesa en els anys a venir, a València, a Mallorca, a Perpinyà. Hi ha la sensació que, en aquest començament de segle XXI, ens estem fent hajar pels governants dels nostres estats, regions, departaments i municipis respectius.

            Davant d'aquests greus mancaments a la llibertat d'expressió i al mínim respecte envers les llengües, cal que unes entitats portin davant dels responsables polítics elegits i les instàncies internacionals tots aquests disfuncionament democràtics. Hi ha uns mínims exigibles per al català i els seus parlants, que no és demanar cap privilegi, ni cap condició exorbitant, sinó simplement el dret a l'existència i, si es pot, la igualtat amb les altres llengües.

            Per Catalunya Nord, cal que París atribueixi una freqüència (digital) per crear una tele local en català (el mateix que han atribuït a Còrsega per al cors), cal que les altres teles catalanòfones (10 sobre els milers de cadenes que ens arriben d'arreu del món) siguin visibles a Catalunya Nord (via cable, tdt o ones hertzianes que circulin pels territoris dels Països Catalans), cal que puguem veure les teles catalanes, valencianes, andorrana i mallorquina. I tot el mateix pel que fa a ràdios, és clar ! (a Catalunya Nord, les ràdios en català representen l'11% de les freqüències, les ràdios en francès el 89%, i el 44% de les freqüències són ocupades per les 4 estacions públiques de Radio France).

Tornar a l'entrada

Back to the index

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

20.000 occitans perquè visqui la llengua

Alà Baylac Ferrer - 18/3/07

Professor de català

            Bravo als militants, organitzadors i participants que un dissabte a la tarda, malgrat el torneig de les 6 nacions i les manifestacions antinuclears, van reeixir a reunir entre 18.000 i 20.000 persones (segons la polica, eps!) als carrers de Besièrs sota l'eslògan "Anem, òc, per la lenga occitana" ('Endavant, sí, per la llengua occitana', en versió catalana). I aqueixa xifra no és pas gens exagerada ; el recompte personal me dóna la mateixa proporció : 75 mn de desfilada ininterrompuda a un ritme d'uns 250 manifestants per minut. Se sap que el tema de les llengües, mal anomenades "regionals", no és pas particularment mobilitzador, i menys en període de campanya electoral, i encara menys si és centrat sus de l'espai occità que és molt ample, molt divers, molt identitàriament fragmentat i de fet molt "integrat" al marc mental nacional francès. Per això doncs encara més convé felicitar tots els que han contribuït a l'èxit d'aqueixa potent demostració.

            Per un participant català -estranger doncs al moviment occitanista- sorprèn tot primer la considerable diversitat, pluralitat de les associacions, entitats, grups de temàtiques diverses aplegades per la defensa de la llengua occitana. Aqueix occitanisme multiforme fins i tot arriba fins a les formes ortogràfiques diverses en les quals s'expressa la fidelitat a la llengua d'òc. Difícil d'entendre i de copsar en positiu pels catalans, bascos i fins per un cap franco-francès que és obsessionat i totalment inhibit per les qüestions d'escriptura, de gramàtica i del sant respecte a la "norma". La normativitat, el model únic d'estàndard, que segons com, pot representar un handicap per la promoció i la difusió de la llengua en la nostra societat moderna, belleu que, tot ben considerat, és un avantatge i un atot per la salvaguarda de la llengua el segle XXI. Belleu que en aquest punt, els occitans tenen un TGV d'avança sobre els normativitzadors clàssics del XIX i no parlem dels antiquats partidaris de l'ortografia hiperrígida del francès. Perquè a la vista de les formes més actuals de comunicació -sms, llengua de la banlieu, llenguatge dels xats (msn...), rap...- la llibertat de norma, o en tot cas la flexibilitat màxima en l'expressió sembla correspondre bé a l'aire del temps.

            Tan poc és l'eco de la cosa (i de la causa) occitana en els mèdies nacionalment francesos que també sorprèn el volum de la reivindicació expressada al carrer, amb tranquil·litat i determinació. I donades les condicions difícils de reunir tants manifestants, i l'estímul i la força que produeix, hom s'imagina l'impacte que tindria -que tindrà segur- un aplec proporcional a la dimensió de l'espai occità (la meitat de l'Hexàgon) ! Els occitans, no coneixen pas prou la força que tenen, la seua capacitat d'impressionar amb els 25 milions d'habitants del seu territori ; se notava en la desfilada, en les converses la satisfacció un xic estranyada de veure's tanta gent reunida. M'imagini, la propera vegada, una manifectació de 200.000 persones en una gran ciutat occitana (Tolosa)... I si pot ser, amb la participació de les altres llengües minoritzades i nacions d'Europa (catalans, bascos, bretons, alsacians, savoians...), quin terratrèmol el món político-mediàtic parisenc seria obligat d'enregistrar i entrar en els seus esquemes d'anàlisi. Amb una demostració d'aqueixa natura, segur que candidats, polítics i pretendents de tot ordre acudirien de seguit per dir tot el bé que pensen de les nostres llengües i proposar tot de solucions.

            A l'espera d'aqueixa pròxima cita, d'una trobada de dimensió europea, els occitans no mancaran de constatar (en tot cas és el que senti entre els catalans) que un dels candidats a les presidencials franceses és occitanòfon (és entrevistat en aqueixa llengua a Ràdio Arrels quan ve a Perpinyà), bearnès d'identitat, no és parisenc de domicili i és el més obert al respecte de la pluralitat. Seria interessant que el primer president de l'Octògon (mireu bé quants costats té realment el mal anomenat 'Hexàgon'...) del segle XXI sigui occitanòfon. Vistes les enquestes actuals, és possible que quantitat d'occitans, de tots bàndols polítics, -els 20.000 de Besièrs són un signe que les conciències se desperten- pensin en una perspectiva d'un president francès occitanòfon.

 

Els mèdies que s'han fet eco de la manifestació (consultables a internet) : Vilaweb.cat, l'Indépendant catalan, France 3 , Diari de Balears, LCI-TF1, France 2, AFP...

 

Text enviat a Catnord.cat, Vilaweb Perpinyà, la Setmana, La Semaine du Roussillon, l'Indépendant catalan, Ràdio Arrels, France Bleu Roussillon, France 3 País Català, El Temps, Avui, El Punt Girona, Presència, Diari de Balears, Diari d'Andorra, LCI-TF1, France Culture

*****

Tornar a l'entrada

Back to the index
Quin millor candidat per les llengües "regionals" ?

Alà Baylac Ferrer, professor de català - 11/3/07

 

             D'entrada, la solució que ve a l'esperit per respondre a la qüestió de qui és el millor candidat a l'elecció presidencial per contribuir a reconèixer les llengües que França titlla de "regionals" és : cap ni un(a). La mateixa funció i natura de la responsabilitat en joc, la presidència de la República francesa, inclou una resposta clarament negativa. Cap candidat no reconeixerà un estatut digne i oficial a les nostres llengües, i al català en particular. França no vol reconèixer la diversitat, no vol respectar la igualtat, ni acceptar que altres identitats nacionals puguin cohabitar sus del seu sòl.

            Tots els candidats, dels Bové i Laguiller fins als Le Pen i De Villier s'omplen la boca de la grandesa de França, de prioritat "nacional", de regeneració de França, de defensa de la pàtria. Tot de coses incompatibles amb el fet de deixar respirar, de permetre la salvació i el desenvolupament de l'ús de les llengües, precisament per això, anomenades "regional".

            Ara bé, dit això, convé remarcar que els avenços en aquest tema han anat sempre lligats a la clarividència de personalitats, a la major sensibilitat i comprensió d'individus, i no pas a la línia d'un partit. Doncs examinem quin dels tres candidats podria ser el millor, o el menys pitjor pel català.

 

            Me venen al cap la llista de qüestions següents. Qui no és del nord de la Loire ? Qui parla una altra cosa que el dialecte parisiano-estàndard ? Qui no viu exclusivament a la capital ? Qui, a l'ocasió del seu passatge en un ministeri ha afavorit mínimament les llengües "regionals" ? Qui en les seues coneixences i personalitats properes compta gent susceptible de respectar la diversitat d'identitats i llengües ? Qui té com a referents profunds alguna altra cultura i identitat que l'obsessiva "nacionalitat francesa" ? Qui és capaç de superar els clivatges polítics imbècils i estèrils que serveixen a infantilitzar els ciutadans i als quals se dedica la classe política francesa per pura mecànica politiciana destinada a la galeria ? Qui encarna més el canvi sus d'aquest tema de les llengües, de les regions i l'obertura a la pluralitat ? Qüestió subsidiària : qui sembla que faci menys sovint ús de la llengua de fusta i respongui més clar a les interrogacions i inquietuds dels electors ?

            A totes aqueixes qüestions i, més enllà de les posicions ideològiques o de les opinions polítiques sobre tal o tal tria o orientació de partit i de societat, el sol dels tres candidats que hi respon més favorablement i pot ser més susceptible de representar una ajuda per al català, és indubtablement el François Bayrou.

            Ara bé, no vol pas dir que el candidat Bayrou sigui a favor de Catalunya, ni de la reconeixença del poble català, sinó simplement que representi una possible obertura per la llengua en el quadre rigidíssim del monolític nacionalisme francès. I queda a més un problema gros del programa de Bayrou : la seua proposta de fusionar departaments i regions. Això seria clarament contrari als interessos de la personalitat i de la identitat de Catalunya Nord (si és que s'arriba a realitzar un trasbalsament institucional tan profund pels costums immobilistes de França). La desaparició del "Departament" significaria la dissolució de la sola entitat administrativa que, a l'estat francès, correspon implícitament a la noció de país català, dins un nou magma administratiu llenguadociano-franco-septimaníac. A part, és clar, que Perpinyà i Catalunya Nord, com passa per Còrsega o per la Reunió, se converteixin en regió de ple exercici. Per totes aqueixes raons, un català que vol prendre part a la designació del president d'una república francesa en la qual Catalunya Nord "pesa" 0,7% de la població i del territori... pot tenir interés a votar el candidat bearnès Bayrou, que podria ser el sol dels tres pretendents que en els anys que venen seria menys perjudicial per a la llengua catalana.

Tornar a l'entrada

Back to the index

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

El català a Cases de Pena

 

Alà Baylac Ferrer, Vice-president de l'APLEC (Associació per a l'ensenyament del català) - 16/12/06

 

             Tenim, des de fa unes quantes setmanes, el resultat d'una enquesta  sobre la llengua catalana al municipi de Cases de Pena. I això ha estat possible gràcies a l'APLEC (Associació per a l'ensenyament del català) que va enviar-hi un qüestionari, però sobretot el mèrit més gros és de la gent mateixa de Cases de Pena que van fer possible la duplicació, distribució, recuperació i transmissió de les enquestes, enquestes que una majoria d'habitants van acceptar d'emplenar i de tornar. Cal en primer lloc doncs remarcar aqueixa actitud valenta i voluntària. I si és important de felicitar la gent de Cases de Pena és que d'un band disposem de ben pocs xifres (precisos) sobre la situació del català, i que sobretot la culpa d'això és del refús de França de realitzar enquestes sobre les llengües dites "regionals", com tots els països del món fan per exemple gràcies al cens de la població. Amb diversos pretextos fal·laciosos, així permet als responsables de no disposar de cap dada i doncs de no poder fer res per ajudar una llengua catalana que és en perill de desaparició.

            Les informacions que ha permès de recollir aqueixa enquesta són interessants i al mateix temps útils per permetre de fer propostes concretes a favor de la promoció del català i constitueixen a més un exercici de respecte democràtic, en la mesura que deixa l'eventualitat de satisfer una demanda social expressada per un nombre notable d'habitants.

            Dels 576 habitants de Cases de Pena (cens del 2004), 146 persones van respondre i tornar el qüestionari de 25 preguntes. Aquests "enquestats" són el 25% de la població, i si prenim en compte les persones de la família esmentats en els qüestionaris arribem a un 65% dels habitants del municipi. Una xifra doncs que, encara que no sigui totalment exhaustiva, representa un nombre prou ampli de la població i que se pot considerar interessant per tenir una tendència significativa de la realitat.

            Segons aqueixes xifres un terç dels habitants de Cases de Pena comprèn el català (35,3%) i arriba a dos terços si hi posem els 30,7% que diuen que comprenen  qualques mots. Un altre terç d'habitants (32,6%) declara que no comprèn res del català.  Qüestionats sobre si volen que se reconegui oficialment el català, més d'1/3 respon per l'afirmativa (36,3%) i un altre terç (34,9%) diu que no ; els que resten no saben o no responen. També són més del terç dels pares (37,5%) que volen pels seus fills un ensenyament bilingüe en català. Més de la meitat dels pares (58,3%) volen que els seus fills aprenguin el català a l'escola, i són la meitat (52,7%) els habitants que volen que el català sigui proposat a totes les escoles. En fi quasibé la meitat dels enquestats (43,8%) voldrien aprendre o se perfeccionar en català. Aqueixes xifres se poden posar en relació amb la provinença dels habitants : la meitat dels enquestat de Cases de Pena és nascuda a Catalunya Nord (51,4%), i 58,2% si hi posem a més els que han nascut en una altra regió dels Països Catalans.

            A fi de comptes doncs, unes xifres que ens mostren, en aquest començament de segle XX1, en un poble prou ordinari de Catalunya Nord, que la llengua catalana té una plaça encara important dins la societat, que una proporció notable de gent té un a priori favorable i sobretot que la demanda d'una presa en compte seriosa i eficaç per assegurar el futur del català concerneix molts ciutadans.  Un cop això se sap, ens pertoca (institucions, elegits, associacions com l'APLEC) d'enfrontar les nostres responsabilitats  i fer propostes concretes a favor de la salvaguarda i de la promoció del català.

 

**************

 

Enquesta sociolingüística a Cases de Pena (Cens 2004)

Qüestionari de 25 preguntes.

146 respostes (25% dels 576 hbitants censats)

que representen [fills i cónjuges mencionats] 374 habitants (65% dels censats)

 

 

Se nota una forta correlació entre la demanda de bilingüisme escolar i de reconeixença oficial d'una banda, i el fet de nàixer a Catalunya Nord.

 

**************

Tornar a l'entrada

Back to the index
Enquesta sobre les llengües al Liceu de Ceret

 

DIA de les LLENGÜES - DAYS of the LANGUAGES - TAG der SPRACHEN - DIA de las LENGUAS

 

                               Résultats de l'enquête Paysage linguistique du Lycée de Ceret (desembre de 2006)

635 réponses des élèves (58%) - 22 réponse des professeurs (20%)

CATALAN

            Élèves                                                                                    Personnels

44% des élèves déclarent         comprendre le catalan            59% des personnels

18% des élèves déclarent         savoir parler catalan                           33%

29%                                        savoir lire le catalan                            41%

14%                                        savoir écrire catalan                            19%

32%                            que le catalan est parlé dans la famille          33%

 

AUTRES LANGUES

            Élèves                                                                                    Personnels

78% des élèves déclarent         comprendre l'espanyol                       70% des personnels

67% des élèves déclarent         savoir parler l'espanyol                      52%

65% des élèves déclarent         comprendre l'anglais                          70% des personnels

55% des élèves déclarent         savoir parler l'anglais                         59%

9% des élèves déclarent           comprendre l'allemand                       15% des personnels

9% des élèves déclarent           savoir parler l'allemand                      19%

3% des élèves déclarent           comprendre l'italien                           15% des personnels

1% des élèves déclarent           savoir parler l'italien                           7%

2% des élèves déclarent           comprendre et parler l'arabe                         

 

Au total, 20 langues sont comprises par les élèves et les personnels du Lycée de Ceret

                        22 langues en incluant le catalan et le français.

 

                        14 langues sont parlées au lycée de Ceret

                        16 langues en incluant le catalan et le français.

 

LANGUES ÉTUDIÉES

            13 langues différentes sont étudiées par les élèves du lycée de Ceret (avec le français).

11%     des élèves étudient       le catalan

17%     des élèves étudient       l'allemand

80%     des élèves étudient       l'espanyol

90%     des élèves étudient       l'anglais

            et

3%       des élèves étudient       le latin

1%       des élèves étudient       le japonais

 

ORIGINES et IDENTITÉS

            Élèves                                                                                    Personnels

52% des élèves déclarent         être nés en Pays Catalan                             30% des personnels

47% des élèves se considèrent catalans                                             41% des personnels

            et

32 autres identités sont citées, parmi lesquelles

l'identité "française" est mentionnée par 2,5% des élèves.

 

Langues comprises, parlées, étudiées par élèves et personnels au lycée de Ceret

            allemand, anglais, arabe, basque, berbère (kabile), breton, catalan, chinois, chtimi, créole, français, espagnol, grec, hébreu, italien, japonais, laotien, latin, lituanien, luxembourgeois, néerlandais (hollandais / flamand), occitan, portugais, russe, suisse allemand, thailandais,

 

Identités mentionnées par élèves et personnels au lycée de Ceret

            algérien, alsacienne, anglais, arabe, argentin, auvergnat, basque, belge, breton, catalan, champenois, chtimi, espangol, flamand, français, franco-guadeloupéen, franco-italien, franco-marocain, grenoblois, hollandais, kabile, marocain, marseillais, occitan, parisien, péruvien, picard, saintmartinois, slovaque, stéphanois, tarnais, vietnamien, toulousain.

Tornar a l'entrada

Back to the index

:::::::::::::::::::

 

LYCÉE de CERET / LICEU de CERET

catalaliceuceret@hotmail.com

 

 

Comunicat de de premsa - Communiqué de presse

 

 

DIA de les LLENGÜES - DAYS of the LANGUAGES - TAG der SPRACHEN - DIA de las LENGUAS

                              

Paysage linguistique du Lycée de Ceret (desembre de 2006)

 

 

Les professeurs de langues du Lycée de Ceret communiquent :

 

            Pour la 4ème année consécutive, le Lycée Deodat de Severac de Ceret organise une journée de promotion des langues, journée au cours de laquelle, le élèves sont usagers et acteurs de différents ateliers et activités organisés par les professeurs d'allemand, d'anglais, de catalan, d'espagnol : chants, danses, création artistiques, rifles multilingues, jeu de piñatas, projections... et menu "multiculturel" à la cantine.

            À l'occasion de cette Journée des langues, une enquête a été réalisée pour mieux apréhender le paysage linguistique du lycée. Les résultats de cette enquête seront diffusés tout au long de la journée ; on y apprend par exemple que 4 élèves sur 10 comprennent le catalan, qu'un tiers des personnels sait parler le catalan, que 78% des élèves comprennent l'espagnol et qu'un élève sur deux sait parlait anglais, 2% l'arabe, alors que 90% des élèves apprennent l'anglais. Au total quelques 25 langues sont comprises, parlées ou étudiées par les élèves et les personnels du lycée : allemand, anglais, arabe, basque, berbère (kabile), breton, catalan, chinois, chtimi, créole, français, espagnol, grec, hébreu, italien, japonais, laotien, latin, lituanien, luxembourgeois, néerlandais (hollandais / flamand), occitan, portugais, russe, suisse allemand, thailandais.

*******

 

PAISATGE LINGÜÍSTIC i DIA de LES LLENGÜES AL LICEU DE CERET

 

Els professors de llengües del Liceu de Ceret comuniquen :

 

            Per 4t any consecutiu, el Liceu de Ceret organitza un dia de promoció de les llengües, dia en el qual els alumnes són usuaris i actors dels diferents tallers i activitats organitzats pels professors d'alemany, d'anglès, de català i d'espanyol : cants, danses, creació artístiques, rifles multilingües, joc de pinyates, projeccions et menú multicultural a la cantina.

            A l'ocasió d'aquest Dia de les llengües, una enquesta ha estat realitzada per conèixer el panorama lingüístic del liceu. Els resultats de l'enquesta seran difosos al llarg de la jornada ; s'hi aprèn per exemple que 4 de cada 10 alumnes comprenen el català, que 1/3 dels personals sap parlar català, que el 78% dels alumnes comprèn l'espanyol i que 1 de cada 2 alumnes sap parlar anglès, i 2% l'àrab, mentre el 90% dels alumnes estudien l'anglès. En total, unes 25 llengües són compreses, parlades o estudiades pels alumnes i els personals del liceu : alemany, anglès, àrab, basc, berber, bretó, català, xinès, xtimi, crioll, francès, espanyol, grec, hebreu, italià, japonès, laocià, llatí, lituanià, luxemburguès, neerlandès, occità, portuguès, rus, suís alemany, tailandès.

 

Tornar a l'entrada

Back to the index

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SITUACIÓ de l'ensenyament EN CATALÀ - 2006-2007

Situation de l'enseignement EN catalan

 

*********

Alà Baylac-Ferrer

1.      Xifres / chiffres

2.      Llista dels centres / Liste des établissements

3.      Balanç, punts problemàtics i perspectives / Bilan, points problématiques et perspectives

4.      Centres d'ensenyament EN català / Sites d'enseignement EN catalan

 

******

 

 

 

 

 

*********

- Maternal i primari                      Angostrina

- Maternal La Fontaine                 Cabestany

- Maternal, primari                       Càldegues (Bressola, immersió)

- Maternal Miró                           Ceret

- Maternal del Pont                     Ceret

- Maternal Louise Michel               Elna

- Maternal Torcatis                      Illa

- Maternal, primari                       Nyils (Bressola, immersió)

- Maternal Joan Amade                Perpinyà

- Maternal D'Alembert                 Perpinyà

- Maternal Condorcet                  Perpinyà

- Maternal i primari Arrels              Perpinyà (immersió, bilingüe diferentment distribuït)

- Maternal Lamartine                   Perpinyà

- Maternal, primari St Galdric         Perpinyà (Bressola, immersió)

- Maternal, primari El Vernet         Perpinyà (Bressola, immersió)

- Maternal Pasteur                      Prada

- Maternal Aragó                         Prada

- Maternal, primari                       Prada (Bressola, immersió)

- Maternal, primari                       Sant Esteve (Bressola, immersió)

- Maternal, primari                       El Soler (Bressola, immersió)

- Primari                                    El Portús

- Primari Prévert                         Cabestany

- Primari Chagall                          Ceret

- Primari Picasso                          Ceret

- Primari Néo                              Elna

- Primari                                                Font Romeu

- Primari Langevin                                   Illa

- Primari Pasteur                         Illa

- Primari Jean Petit                      Prada

- Primari Jean Clerc                      Prada

- Primari D'Alembert 1                 Perpinyà

- Primari D'Alembert 2                 Perpinyà

- Primari Pasteur                         Perpinyà

- Col·legi Joan Amade                  Ceret

- Col·legi Jean Moulin                   Perpinyà

- Col·legi La Garrigola                   Perpinyà

- Col·legi Gustau Violet                Prada

 

- Col·legi Comte Guifré                 Perpinyà (immersió)

- Col·legi la Bressola                     El Soler (immersió)

 

- Liceu Deodat de Severac                       Ceret

- Liceu Aristes Maillol                    Perpinyà

- Liceu Charles Renouvier             Prada

 

42 establiments / établissements (11,5%)

 

*********

 

Balanç, punts problemàtics i perspectives

Bilan, points problématiques et perspectives

 

 

1. 10 ans de mise en route laborieuse

2. Une dynamique positive et une demande élevée et constante

            2.1 Croissance continue

            2.2 Reconnaissance institutionnelle

            2.3 Besoins transfrontaliers

3. Les blocages et les freins

            3.1. Manca d'enseignants bilingues

            3.2. Inertie et désintérêt du ministère

            3.3. Réticences administratives et syndicales

            3.4. Les langues hors-la-loi en France

4. Perspective

            4.1. Passer à la vitesse supérieure pour sauver la transmission

            4.2. Objectif : l'égalité ; les exemples corses et basques

            4.3. Le rôle des collectivités : impulser et "découvrir" la demande

            4.4. Priorité enseignants bilingues : susciter les vocacions

            4.5. Dimension européenne : accentuer le soutien transfrontalier

 

1. 10 ans de mise en route laborieuse

           

            Au terme de quelques 1O années d'efforts constants essentiellement des milieux associatifs et militants, l'enseignement bilingue en catalan commence à avoir une dimension non négligeable. Tout le moins, il devient chaque jour plus difficile d'en ignorer l'existence et de le traiter comme une question totalement marginale.

            Quelques 2000 élèves, donc presqu'autant de familles, commencent de représenter un volume "d'usagers" de l'Éducation publique difficilement "occultable". Le retour en arrière, une éventuelle suppression de la filière bilingue serait difficilement envisageable.

            Mais la proportion d'élèves recevant en Catalogne Nord un enseignement en langue catalane, représente encore un volume trop modeste de la population scolaire : 3% (public et privé associatif) seulement. D'autant que le problème d'un taux d'enseignement bilingue aussi bas ne résulte pas d'une faiblesse de la demande des familles.

           

 

2. Une dynamique positive et une demande élevée et constante

 

            2.1 Croissance continue

 

                        Il est positif de constater qu'au fur et à mesure des années, les filières bilingues s'étoffent et croissent de manière régulière et somme toute "normale", dès qu'un site est ouvert évidemment. Sur la plupart des sites, le taux d'enseignement bilingue acquiert assez rapidement un niveau relativement important, correspondant en cela à la demande évaluée des familles. La notoriété et le succés des filières bilingues participent à l'attrait de ce mode d'enseignement.

            La demande d'enseignement bilingue des familles est évaluée, en moyenne, à une fourchette de 40-50% des familles.

 

 

            2.2 Reconnaissance institutionnelle

 

                        Au cours de la dernière decennie, nous constatons une progressive reconnaissance institutionnelle de l'enseignement bilingue. Reconnaissance par l'administration éducative qui prend en charge chaque jour plus sérieusement l'organisation des filières bilingues. Reconnaissance et prise en compte aussi et surtout par les collectivités locales -Département, Région, municipalités- donc des élus, qui contribuent ainsi à l'effort collectif destiné à faire assumer le développement du bilinguisme par l'Éducation Nationale : plans de développement, conventions, commissions de réflexions, services pour la langue catalane, aides financières...

 

 

            2.3 Besoins transfrontaliers

 

                        En Catalogne Nord, si la situation de la langue catalane est aussi peu brillante que dans les autres régions linguistiques, la réalité transfrontalière est en revanche sensiblement différente et favorable, à priori, au développement de l'enseignement bilingue. En effet, les Pays Catalans comptent quelques 13 millions d'habitants au sud de la frontière ; tous ont le catalan comme langue offcielle (Andorre) ou au moins co-officielle. La masse de catalanophones et la dynamique de normalisation linguistique au sud de la frontière représentent un exemple et un facteur positif pour les Catalans du nord, par le simple fait des relations de voisinage et l'influence culturel et économique du sud.

 

 

3. Les blocages et les freins

 

            3.1. Manque d'enseignants bilingues

 

                        Il est clair depuis longtemps que le frein principal au développement satisfaisant de l'enseignement bilingue est dû en premier lieu au manque d'enseignants bilingues. Nombre de postes au concours réduit ; candidats en nombre insuffisant ; absence de "solution de rechange", même provisoire, mise en place par l'administration éducative.

 

            3.2. Inertie et désintérêt du ministère

 

                        La "machine" Éducation Nationale montre ici sa lourdeur et son inertie à l'heure d'innover et de moderniser son fonctionnement. C'est le cas pour l'enseignement bilingue, comme dans bien d'autres domaines... Le centralisme conjugué au désintérêt manifeste de Paris pour la question des langues régionales, répercuté dans les moindres bureaux des administrations, contribuent à freiner le développement des filières bilingues.

            Les signes données par la réduction maximum des postes au CAPES de langue régionale (1 seul poste depuis 3 ans, malgré les besoins) sont absolument contraires à un développement normal de l'enseignement du et en catalan.

 

 

            3.3. Réticences administratives et syndicales

 

                        Un des freins au développement serein de l'enseignement bilingue vient également des réticences de nombre de responsables administratifs, d'enseignants et d'organisations syndicales, confortés par les positions défavorables ou par l'absence d'instructions de Paris. Au moment de prendre les décisions et de mettre en place les mesures concrêtes pour l'ouverture ou le développement du bilinguisme, ces "acteurs" ont très souvent d'autres priorités, ce qui revient à œuvrer contre le bilinguisme ou au minimum à empêcher sa croissance "normale".                   

 

 

            3.4. Les langues hors-la-loi en France

 

                        Le contexte politico-institutionnel français qui place toute autre langue que le français hors-la-loi encourage les blocages et suscite nombre de freins au développement du bilinguisme. Cette situation doit être clairement présentée -et dénoncée- ; elle contribue à faire de la France un des états qui travaille à la liquidation du patrimoine linguistique et culturel mondial et à l'uniformisation de l'humanité. Au delà même de la modalité bilingue, ce sont les langues régionales dans leur ensemble et leur enseignement, même sous la forme de simple langue vivante, qui sont menacés (loi Fillon...).

            La situation du catalan est à cet égard exemplaire. La Catalogne Nord est le seul territoire où le catalan n'est pas reconnu officiellement, ni protégé. C'est la seule région catalanophone où la transmission de la langue recule et n'est presque plus assurée ; le catalan n'est même pas accepté comme LV "étrangère" au bac alors qu'il est proposé pour les élèves d'Andorre et des menaces pèsent sur le catalan LV en primaire.

 

 

4. Perspective

 

            4.1. Passer à la vitesse supérieure pour sauver la transmission

 

                        Dans les 10 années à venir, les conditions existent en pays catalan (du nord de la frontière) pour passer à une autre étape du développement du bilinguisme : demande importante, besoin socio-économique, formation universitaire de catalan, vivier d'enseignants catalanophones au sud, reconnaissance croissante des institutions.

            Il doit être possible de dépasser le stade "expérimental" et militant, pour entrer dans une phase de développement et de fonctionnement assumée et garantie par les institutions en charge de l'éducation publique. L'école doit avoir pleinement conscience de son rôle dans le sauvetage urgent de la transmission de la langue catalane aux nouvelles générations.

            Il ne s'agit pas d'éliminer les associations et entités militantes spécialistes de la question, mais de travailler de concert avec elles.       

 

 

            4.2. Objectif : l'égalité ; les exemples corses et basques

 

                        Certaines régions ont un temps d'avance sur la Catalogne Nord en matière de bilinguisme à l'école : la Corse, le Pays Basque. Dans ces zones, le taux d'enseignement bilingue atteint aujourd'hui des proportions décisives (13% et 30% respectivement).

            L'objectif de l'éducation publique doit être, à partir de maintenant, d'assurer l'égalité de tous les élèves devant l'enseignement bilingue. Partout où la demande est avérée, l'école publique doit être en mesure d'ouvrir une filière bilingue. Pour ce faire, l'administration éducative doit assumer son rôle de prospection et d'identification de la demande de bilinguisme auprés des familles. Elle est ainsi garante de l'égalité de tous les élèves devant la réussite scolaire et, au delà, devant la réussite sociale et professionnelle de tous.

 

 

            4.3. Le rôle des collectivités : impulser et "découvrir" la demande

 

                        De par le développement -même timide- de la décentralisation, et grâce à une prise de conscience toujours plus nette des enjeux linguistiques pour la cohésion sociale et identitaire, les collectivités locales s'impliquent chaque jour davantage dans le développement de l'enseignement EN catalan.

            La priorité de leurs actions doivent porter, pour une efficacité maximun, sur l'identification de la demande des familles et l'impulsion des ouvertures de filières bilingues auprés des autorités académiques. Outres les aides diverses et plans de soutien à la promotion de la langue, les collectivités locales peuvent "découvrir" par des enquêtes régulières et précises, la demande d'enseignement bilingue des familles. Les élus sont les mieux placés pour "convaincre" les administrations en charge de l'enseignement de développer les filières bilingues.

            À travers la mise en place de conventions avec l'administration éducative, les collectivités peuvent épauler et appuyer le développement du bilinguisme scolaire, elles peuvent fixer des seuils. Dans 10 ans, l'objectif pour la Catalogne Nord doit être que 25% des élèves suivent une filière bilingue (publique ou privée) et que 75% de la population scolaire -celle qui ne sera pas en filière bilière- reçoive une sensibilisation à la langue et à la culture catalane. La garantie de l'égalité de tous les élèves devant l'accès à la langue et à la culture régionale est d'ailleur un des points proposé par le Rectorat de Montpelhièr dans son Plan de développement des langues régionales 2006. Le Conseil Général, de son côté, défend depuis plusieurs années l'objectif que tous les élèves puissent bénéficier, au moins, d'une sensibilisation à la langue catalane.

 

 

            4.4. Priorité enseignants bilingues : susciter les vocacions

 

                        La condition sine qua non du développement des filières bilingues est de disposer d'enseignants en nombre suffisant. Pour cela, il est indispensable -et possible- de susciter les vocations et de promouvoir les études catalanes à l'université, d'informer massivement des possibilités de carrières dans l'enseignement bilingue catalan. Les institutions éducatives ont les moyens et les outils d'une telle information et promotion auprés des jeunes.

 

 

            4.5. Dimension européenne : accentuer le soutien transfrontalier

 

                        Dans le contexte européen de coopération croissante et d'intégration toujours plus complète des espaces économiques et transfrontaliers, les besoins en enseignants catalanophones doivent se traduire par un soutien inter-régional. L'administration éducative doit accepter le soutien -moyens en enseignants, échanges...- des autorités éducatives sud-catalanes pour permettre le développement satisfaisant des filières bilingues, dans l'attente des enseignants bilingues recrutés par concours -CRPE spécial- en nombre suffisant. La coopération transfrontalière en matière d'enseignement n'est pas nouvelle pour l'Éducation Nationale qui la pratique à grande échelle dans le cadre de la francophonie et de la promotion de l'enseignement du français ailleurs.

 

Alà Baylac-Ferrer, Perpinyà, octubre 2006

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tornar a l'entrada

Back to the index

Que Perpinyà salvi el català

 

Alà Baylac Ferrer, Vice-president de l'APLEC (Associació per a l'ensenyament del català) - 26/8/06

 

             Arran del balanç de l'ensenyament del català a Perpinyà, l'APLEC demana a la capital rossellonesa de prendre noves mesures per mor de garantir la salvaguarda de la llengua mil·lennària del país. Avui dia quan 1300 persones moren anualment, entre les quals moltes que saben català, solament 200 nins i nines entren en maternals que produeixen nous catalanòfons. En total els escolaritzats en català a Perpinyà (bilingüe públic i Bressola) són 500, el 4,9% dels alumnes de la vila. I els 1600 alumnes més que gràcies a les 2000 hores pagades per la Vila fan 1h o 1h30 de català la setmana (insuficient per produir locutors de català) arriben just a 15%. Estem força lluny d'una política eficaç de reconquesta lingüística destinada a salvar el català i a garantir la seua transmissió a les noves generacions. Si l'estat no se preocupa de res més que de gastar milions a promocionar la francofonia a tot el planeta i que els discursos oficials de respecte de la pluralitat i del patrimoni lingüístic del president francès van destinats als sols indígenes de l'Amazònia, del Pol Nord o de l'extrem Orient, al menys que la vila de Perpinyà, destini els mitjans necessaris a se cuidar del seu patrimoni lingüístic en perill, el català.

            La sola manera d'obrir classes bilingües és abans que res de conèixer la demanda de les famílies; és per això que l'APLEC demana a la municipalitat que instauri una avaluació sistemàtica i regular (cada any o cada dos anys) de la voluntat de pares i mares de posar els fills en classe bilingüe catalana. Una enquesta ha de demanar clarament a totes le famílies de maternals : "Dans le cas où une classe bilingue catalane ouvrirait, souhaitez-vous que votre enfant y soit scolarisé ?". Els textos oficials fan indispensable l'expressió de la demanda de les famílies perquè l'Educació pública organitzi l'obertura de classes. Cal doncs que 'Perpinyà, la catalana' reajusti la seu política escolar a favor del català i empenyi la voluminosa màquina educativa a respondre a la demanda efectiva. El 1995, 40% dels pares i mares eren favorables a l'escolaritat bilingüe en català ; 10 anys després, 3% dels infants del departament són en bilingüe. És indispensable doncs que se pressioni un xic més, vist la proporció de la inèrcia i la urgència de la situació del català.

            Sobretot que quinze anys després de les primeres classes bilingües i trenta anys després de la primera Bressola, l'opinió ja coneix els immensos avantatges d'una educació bilingüe, i que des del 2001, les circulars Jack Lang han creat el consurs de reclutament especial de professorat de les escoles bilingüe, que garanteix així la qualitat i la seguretat de mestres al si de l'educació pública.

            La Vila de Perpinyà pot tenir un paper capdavanter i modèlic en la reconquesta lingüística del català a Catalunya Nord si s'engatja en el desenvolupament massiu del bilingüisme a les seues escoles públiques i si, d'un altre costat, posa en plaça els mitjans d'aplicar el punt tercer del Plan de développement de l'enseignement des langues régionales del rector de Montpeller per la rentrada 2006, que és la "généralisation pour tous les élèves (...) de la langue et la culture régionale", per tots aquells que no desitjarien o no podrien pas encara seguir una filera bilingüe. De la mateixa manera que al segle XX, els catalans van accedir al bilingüisme francòfon amb l'escola de la república, al segle XXI, els vells i els nous catalans recuperaran llur catalanophonia gràcies a les classes bilingües catalanes. Contacte i suport a l'APLEC a www.aplec.cat

Tornar a l'entrada

Back to the index

**************

L’ensenyament en català exposat als Encontres basco-catalans transfronterers

 

Alà Baylac-Ferrer, professor de català (Liceu de Ceret, Universitat de Perpinyà)

 

            Una delegació catalana (de Perpinyà i Lleida) se va trobar els dies 5 i 6 de maig al País Basc amb actors econòmics i culturals i investigadors bascos (l'entitat Gaindegia, Observatori per al desenvolupament socio-econòmic d'Euskal Herria) per reflexionar a l'organització i l'ordenació transfronterera, així com al desenvolupament de les realitats basques i catalanes. Pels catalans del nord, Joan Peytaví de la Universitat, Alà Baylac-Ferrer del Liceu de Ceret i Esteve Valls periodista i creador dels webs La Clau i Cataluny-nord.com, van participar a les Jornades presentant la situació del català i de l'ensenyament, de l'economia i del panorama mediàtic nord-català. La mutualització original d'informacions a l'encop est-oest i nord-sud, ha posat de relleu el retard enorme en l'esborrament de la frontera estatal franco-espanyola si comparem amb els altres límits hexagonals al si d'un espai comú europeu (frontera alemanya, belga, luxemburguesa...), el que és en contradicció amb els principis, la realitat de la construcció europea, així com de les identitats històriques -Catalunya, País Basc- contrariades pels dos estats.

 

El quadre legal francès

 

El quadre legal de l’ensenyament del català a Catalunya Nord és d’absència de reconeixença legal i de protecció. La política lingüística francesa continua sent de monolingüisme exclusiu i bel·ligerant. En són la prova l’article 2 de la Constitució (1992), la llei d’ús de la llengua francesa (1994), el Refús de ratificació (reserves) dels punts lingüístics de la Convenció dels drets dels infants (1990), del Pacte sobre drets civils i polítics (1981), el refús de ratificar la Carta europea de llengües regionals, la reiterada Reiterada jurisprudència que nega el dret a qualsevol ciutadà francès de fer servir oficialment una altra llengua que el francès.

O sigui, al mínim, un estat d’indefensió total i, si es vol ser més contundent, de política lingüística que persegueix com a finalitat, encara al segle XXI, l’eradicació de totes les altres llengües que són patrimoni històric del territori. França és un dels actors responsables de la liquidació de més de la meitat de les 6000 llengües del planeta aquest segle XXI.

            En aquest marc totalment desfavorable a les llengües (mal)anomenades “regionals”, els únics textos que hi fan referència són circulars ministerials i decrets que reglamenten les possibilitats del seu ensenyament. Són textos del 2001, del llavors ministre socialista Jack Lang.

El fet que els únics textos que tracten de la qüestió de les llengües “regionals” i autoritzin un llindar mínim de “bilingüisme” siguin circumscrits al camp de l’ensenyament és significatiu ja que, el fet de ser considerat amb el sol angle de l’assignatura entre moltes altres, i llengües entre moltes altres, implica que no va lligat a cap reconeixement oficial particular, ni cap dret a utilitzar-les com a ciutadà.

 

Evolució del bilingüisme a França

 

L’ensenyament bilingüe a l’estat francès és determinat a cada regió per la pressió de les associacions a favor de les llengües : a tall d’exemples, pares i mares (Ikas-bi d’Iparralde), escoles associatives immersives (Seaska, Calandretas occitanes, Diwan bretones, Bressoles i Arrels catalanes), entitats generalistes o d’ensenyants (APLEC de Catalunya Nord, FELCO occitana, Culture et bilinguisme d’Alsàcia...), i sindicats és clar (SOE...).

            Pot haver començat més o menys d’hora segons les regions : País Basc i Bretanya capdavanteres (anys 60), Catalunya Nord, Occitània més tard (anys 70), més tard encara Alsàcia, Còrsega (anys 90).

L’evolució de l’ensenyament bilingüe és a l’alça a tot arreu, amb moltíssims frens i entrebancs. Un element determinant del progrés (i sobretot d’una possibilitat de perspectiva positiva pel bilingüisme) és, des del 2001, la creació del CRPE : concurs de reclutament de professors de les escoles en llengua “regional”.

 

 

Públic

Privat conf.

Assoc. immers.

 

 

Bretó

3 726

3450

2957

10133

2 %

Basc

4 727

1682

2248

8657

30 %

Alemany

11 026

497

1312

12835

7 %

Cors

3 255

 

 

3255

8 %

Occità

2 191

 

2135

4326

0,01 %

Català

1 602

 

558

2160

2,5 %

 

26 527

5 629

9 210

41 366

 

Efectius de l’ensenyament bilingue 2005-2006

 

El balanç del català a Catalunya Nord

 

            A Catalunya Nord, el balanç de l’ensenyament bilingüe i extensiu se pot sintetitzar amb els punts següents :

 

1. Unes escoles associatives immersives : amb estatut d’escoles privades amb contracte, de maternal a col·legi (2 anys-15 anys) ; són 7 escoles Bressola a Catalunya Nord, 450 alumnes (d’un total de 80 000), més 1 escola secundària privada sense contracte, Comte Guifré (35 alumnes).

 

2. Unes escoles bilingües “paritàries”: escoles públiques ordinàries amb classes bilingües ; paritat entre les dues llengües d’ensenyament : 50% de l’horari en francès, 50% en català. Però desigualtat en l’aprenentatge de la lectura i escriptura que se fa primer en francès. L’ensenyament secundari (col·legi i liceu) no respecta la paritat. Hi ha actualment 27 escoles, 4 col·legis, 3 liceus.

 

3. L’escola pública Arrels : “immerssiva al·legal” : inicialment escola associativa, Arrels va ser integrada al públic (1995) a la seua demanda, com a escola experimental. Conserva el model de tipus “immersiu” –«bilingüisme diferentment distribuït»- (sense francès fins al CE2, volum en francès creixent fins al CM2). Hi ha 1 sola escola a Perpinyà ; 200 alumnes.

 

4. L’ensenyament “extensiu” de català : ensenyament opcional, des de les maternals fins al batxillerat, en competència amb altres llengües ; només proposat si hi ha ensenyant competent. El volum és de 1/2h a 3h setmanals (és a dir ineficaç per produir locutors catalanòfons i encara menys bilingües). 50 % d’aquest ensenyament és organitzat i finançat per l’APLEC, amb subvencionament dels ajuntaments, del Consell General i del Govern català de la Generalitat.

 

5. En conclusió cal assenyalar l'enorma insuficiència de mitjans (oferta) comparat a la demanda social : el bilingüisme representa 2,5 % (la demanda social de bilingüisme és de 40 %, al menys), i per l’ensenyament “extensiu” –català com a LCR, LV, LV2, LV3, opció facultativa- la proporció d’alumnes que l’estudia és del 15 % (quan la demanda social és d’entre el 70 % i el 80 %).

 

Les xifres 2004-2005                       

 

Bilingüe

Immersió

TOTAL

 

Maternal

475

 

 

 

Primari

873

 

 

 

 

1 348

494

1842

4 %

Col·legi

176

64

 

 

Liceu

78

 

 

 

 

254

64

318

0,9 %

TOTAL

1 602

558

2 160

2,7 %

Efectius de l’ensenyament EN català (2004-2005)

 

Maternal

7 850

 

Primari

1 335

 

Secundari

470

 

Total

9 715

12 %

Total + biling.

10 416

13 %

Privat

1 028

1,3 %

TOTAL CATALÀ

11 444

15 %

Efectius de l’ensenyament DE català (2004-2005)

 

[Comunicació presentada a les : EUS-CAT : Jornades sobre organització i ordenació transfronterera

                Andoain, Martin Ugalde Kultur Parkea, 5 i 6 de maig de 2006

Lore Erriondo, Joan Peytaví, Alà Baylac-Ferrer.

5 de maig

18:00h Benvinguda i salutacions

                Sr. Antxon Lafont (president del consell econòmic i social d’Euskadi)

18:15h Llengua i Educació

                *Sra. Lore Erriondo. Directora de UEU

                *Sr.  Joan Peytavi. Profesor Universitat de Perpinyà

*Sr. Alà Baylac. Professor Institut de Ceret

6 de maig

9:30h Cultura i mitjans de comunicació

                *Sr. Martxelo Otamendi. Periodista

                *Sr. Esteve Valls. Periodista

11:00h Pausa-Café

11:30h Presentació del llibre: Acció col·lectiva hegoalde-hiparralde

                *Sr. Paco Letamendia

                *Sr. Xabier Isasi

                *Sr. Anton Borja

                *Sr. Igor Ahedo

14:00h Dinar

16:00h Economia

                *Sr. Anton Borja. Economista

                *Sr. Alà Baylac. Professor Institut de Ceret

17:30h Taula Rodona. “Quines línees d’actuació requereix una política d’organització transfronterera dirigida a fortalèixer Catalunya i Euskal Herria”

                *Sr. Antxon Lafont. Empresari

                *Sr. Francisco Letamendia.

                *Sr. Joan Peytavi. Professor Universitat de Perpinyà

19:00h Cloenda]

**************

Tornar a l'entrada

Back to the index

 

Capítols «Geografia» i «Economia»

 

Extractes de la versió en línia del llibre Qui sem els catalans del nord ?, publicat per Associació Arrels, 1992.

 

GEOGRAFIA

Alà Baylac-Ferrer, Professor

 

L'espai nord-català

 

Introducció

La polèmica del nom

Les comarques

Els altres límits

Terra de contrastos i desequilibris

Geografia física

Els paisatges i el clima

 

Introducció


El nom mateix de Catalunya Nord indica la situació geogràfica i històrica d'aquest tros de terra de 4.116 quilòmetres quadrats: a la part més septentrional de les terres catalanes que es troben al sud-oest d'Europa, a la façana nord-occidental de la mar Mediterrània. Amb la forma d'un triangle isòsceles, té el costat més petit que forma la costa i els dos més grans al nord i al sud, que emmarquen l'espai al mig del conjunt pirinenc. Però si s'estudia Catalunya Nord com a entitat pròpia i específica com a conseqüència de l'annexió del Tractat dels Pirineus, no es pot pas separar-la de la resta de l'espai geogràfic català amb el qual comparteix eixos físics ­p;els Pirineus, la Mediterrània­p; i uns caràcters comuns, tant pel que fa a la climatologia com pel que fa a la vegetació.
El primer terme de Catalunya Nord indica que l'espai pertany a un conjunt català, però el segon terme, més que situar-lo, el separa del tronc comú i el constitueix en espai amb particularitat. Catalunya Nord és la denominació de totes aquelles terres separades del Principat de Catalunya pel Tractat dels Pirineus i annexionades al reialme francès el 1659. S'hi va afegir, al moment de la constitució dels departaments al segle xviii, una part de terra del Llenguadoc, la Fenolleda. Les comarques que integren Catalunya Nord són el Rosselló, el Vallespir, el Conflent, el Capcir i la meitat de la Cerdanya. Abans del 1659, Catalunya Nord no es distingia per una personalitat pròpia; avui dia, al cap de gairebé tres segles i mig de frontera, estrictament imposada pels estats, s'ha anat polint el procés d'integració a l'Estat francès amb una assimilació que va ser determinant a partir del segle xix.

La polèmica del nom


La geografia, com a visió humana d'un marc físic, genera interpretacions diverses segons els interessos que entren en joc al moment de l'enfocament. I, per tant, les denominacions i els noms utilitzats per fer un determinat panorama geogràfic tampoc no són exempts de subjectivitat. Per això s'apliquen diverses apel·lacions a Catalunya Nord, la qual cosa provoca polèmiques i debats que encara no són del tot tancats. A partir dels anys 1970 es va anar estenent l'ús de Catalunya Nord, promogut pels medis més catalanistes. Debats virulents es van produir entorn d'aquest terme que focalitzava l'acceptació o el rebuig d'una catalanitat clarament expressada. El nom oficial del departament, els Pirineus Orientals, volgudament despersonalitzador pels constituents de la República, fa la unanimitat pel seu poc encert: uns li retreuen la manca d'atractiu per les campanyes de marketing turístic, altres critiquen l'absència total de referència a la dimensió catalana d'aqueixes terres. Una tercera apel·lació que disputa el protagonisme és el de Rosselló, inicialment nom genèric atribuït a la província annexada, reprès per tot un sector folklorista oposat a qualsevol connotació catalanista i integrat a la denominació de la regió creada el 1962, el Llenguadoc-Rosselló, per raons més d'estètica i de sonoritat que d'exactitud estricta. Un intent de rejoveniment del terme s'està produint actualment amb la nova forma de Pirineus-Rosselló, que correspon a la voluntat de les autoritats departamentals i consulars de promoure una regió turística i agrícola: esports d'hivern, mar, produccions vinícoles amb denominació d'origen «Costers del Rosselló», «Costers del Rosselló Vilatge». El nom de Catalunya Nord, però, tendeix a ser cada dia més utilitzat, sobretot amb l'orientació recent però com més va més clara dels responsables econòmics i polítics cap a lligar contactes i relacions amb els catalans del Principat.

Les comarques


Per la seva herència històrica, la realitat geogràfica de Catalunya Nord integra la noció de comarques, encara que no tinguin pas tot el pes ni la dimensió oficial que els va assignar el Principat de Catalunya. No hi va haver mai aquí un estudi sobre aquest tema com es va realitzar el 1932 al Principat per a la divisió territorial. A Catalunya Nord les comarques són petites regions històriques, que corresponen grosso modo a àrees geogràfiques distintes, però que han anat variant els seus límits al llarg dels segles. Sobretot, avui dia, les comarques expressen a Catalunya Nord un viscut de les relacions internes ­p;socials, històriques, econòmiques­p; de la població. Les comarques de Catalunya Nord tenen superfícies equilibrades, excepte el Capcir amb dimensions més reduïdes que el Rosselló, el Vallespir, el Conflent, la Cerdanya i la Fenolleda.
Una de les comarques es destaca clarament com a principal: el Rosselló. És la més extensa però sobretot concentra sobre la plana la major part de les activitats i població de tot Catalunya Nord. Igualment té l'única ciutat important i capital, Perpinyà. La situació geogràfica del Rosselló és precisament i poèticament descrita per Jacint Verdaguer en el seu famós Canigó, vist des del cim del Canigó, mirant cap al mar: «Té a esquerra les cendroses, vitíferes Corberes / que al Pirineu, com branques, se pugen a empeltar, / a dreta les florides, granítiques Alberes; / lo Rosselló és un arc de dues cordilleres / que té per corda el mar. / És una immensa lira que en eixa platja estesa / vessanta d'harmonies deixà algun déu marí, / lo Canigó és lo pom, les cordes que el cerç besa / són los tres rius que ronquen lliscant per la devesa, / lo Tec, la Tet, l'Aglí». Al Rosselló, algunes subcomarques s'individualitzen per una vegetació i una economia pròpies; són els Aspres a l'oest, les Corberes catalanes al nord, la Costa Vermella entre Argelers i Portbou al mig de les Alberes.
El Conflent és la comarca més clarament definida. Remuntant la vall de la Tet, comença al coll de Ternera entre Rodès i Bulaternera, segueix la cresta entre Vallmanya i la Bastida en direcció al sud i topa amb la cresta del massís del Canigó i de Carançà al sud. A l'oest, Tet amunt, el coll de la Perxa fa de límit amb la Cerdanya i el coll de la Quillana amb el Capcir.
El Vallespir, vertebrat per la vall del Tec, té com a pobles límit Sant Joan Pla de Corts i Morellàs, al peu de l'Albera, i Tec amunt, Prats de Molló i la Presta. És delimitat al nord per les comarques del Conflent i el Rosselló, al sud pel Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les comarques de l'oest de Catalunya Nord són les d'alta muntanya: la Cerdanya ­p;entre Andorra, Capcir, Conflent, Ripollès, Berguedà i Alt Urgell­p; i el Capcir ­p;girat cap al nord com a alta vall de l'Aude. Finalment, la comarca occitana de la Fenolleda, al nord del Rosselló, segueix el tercer riu de Catalunya Nord, l'Aglí, que neix al mig de les Corberes, passat Talteüll i Estagell, i que té per delimitació meridional les muntanyes al nord de la Tet.

Els altres límits


Les divisions administratives oficials, com a departament de l'Estat francès, són els 226 municipis, els 30 cantons i els 3 arrondissements. Els cantons són les circumscripcions de base dels elegits del Consell General, assemblea departamental que elegeix al seu si un president. Els noms dels cantons són: Argelers de la Marenda, Arles, Ceret, la Costa Vermella, la Costa Sorrenca, Elna, la Torre de França, Millars, Montlluís, Oleta, Prada, Prats de Molló, Ribesaltes, Sallagosa, Sant Esteve, Sant Llorenç de la Salanca, Sant Pau de Fenollet, Sornià, Tuïr, Toluges, Vinçà i Perpinyà amb 9 cantons. Les tres altres circumscripcions corresponen a les de l'administració estatal que divideix el departament en una prefectura (Perpinyà) i dues sots-prefectures (Prada i Ceret).
Un altre límit determinant en la història de Catalunya Nord és la frontera estatal. Sovint i durant molt de temps alguns geògrafs han anat explicant la teoria de la «frontera natural». De fet, mirant el placatge de la línia divisòria sobre la realitat geogràfica dels massissos muntanyosos de les planes i de les valls dels Pirineus, hom s'adona de l'artifici inventat per respondre en altres temps a la ideologia d'expansió de les grans potències. Un paisatge, un territori donat només coneix accidents geogràfics que no existeixen en termes polítics. Catalunya Nord s'insereix totalment en el sistema de les serralades pirinenques, des de les Corberes fins a l'Albera, passant per la plana de Cerdanya. El conjunt pirinenc que defineix una zona àmplia des de Salses, al peu de les Corberes, fins a l'Empordà i el Gironès, configura una marca, més que no una línia neta. Tota la zona s'ha caracteritzat no pas per espais separats i diferents sinó per una comunitat lingüística, unes semblances de clima i vegetació. Ben a l'inrevés del que implicaria ser una «frontera natural», Catalunya Nord i les comarques veïnes del nord del Principat de Catalunya, pel seu posicionament en el mapa europeu i per la seva configuració geogràfica, han estat i són encara, més que mai en el nou context europeu, un lloc de pas privilegiat entre el nord i el sud dels Països Catalans però també de tot Europa, un corredor al llarg de la Mediterrània entre Europa i Àfrica (pas de Salses, colls de Panissars i del Pertús, planes del Rosselló i l'Empordà al sud de l'Albera), una cruïlla excepcional al bell mig de tot el sistema pirinenc (vall de la Tet, plana de Cerdanya comunicada amb el País de Foix, la vall de l'Aude, la vall del Segre camí de Vic i Barcelona, el Rosselló i el Conflent).
La frontera, però, avui dia existeix, realment; és política, ha estat assentada en els esquemes mentals. El millor exemple n'és el de la comarca cerdana, de les més unitàries i també la més partida. Els pactes franco-espanyols del 1660 la van separar entre dos estats, un enclavament territorial de l'un en territori de l'altre (Llívia) i, posteriorment, entre dues províncies i un departament (Lleida i Girona per la Baixa Cerdanya, i Pirineus Orientals per l'Alta Cerdanya). Fins al començament del se-
gle xx les migracions laborals es van mantenir per damunt de la ratlla, essencialment girades cap al Principat (paletes, carnissers, cansaladers, venedors...) i la frontera no va ser clarament delimitada fins a la meitat del segle xix. La construcció de la carretera i l'arribada del tren el 1911 va marcar veritablement la integració a l'Estat francès. Tot i les relacions mantingudes i el caràcter artificial de la ratlla fronterera que talla camps i masies, la noció de frontera s'ha anat afermant pel canvi demogràfic de l'Alta Cerdanya, on molts habitants ja no són ni cerdans ni tan sols catalans. Una traducció concreta d'això són els canvis de costums de compres d'aquests nous habitants: Puigcerdà, que sempre ha estat per a tots els cerdans la Vila, capital de la comarca, s'ha trobat concurrents amb centres tradicionalment exteriors al mercat cerdà com són Prada o Perpinyà. Molt recentment, en els dos anys que precedeixen la constitució del mercat únic europeu, la noció de frontera, tan estrictament clavada en els esperits, va perdent el seu sentit i tant els medis econòmics com comercials i institucionals tendeixen, o almenys aprenen, a prescindir d'un límit cada cop més regional i, fins i tot, intraregional. El futur es pensa en termes d'Euroregió ­p;de Tolosa i Montpeller fins a Barcelona i, fins i tot, València­p; en la qual Catalunya Nord apareix més com a centre, lloc de pas i enllaç que com una barrera natural de difícil accés.

 

Terra de contrastos i desequilibris


Si uns qualificatius han de caracteritzar Catalunya Nord en el seu conjunt són els d'una terra contrastada i desequilibrada. La geografia imposa un marc de vida variat a l'extrem, des de les platges de la Mediterrània fins als cims nevats de l'alta muntanya pirinenca amb tan sols 120 km de distància. La diversitat es reflecteix igualment en el clima força sec o molt humit segons les comarques ­p;Cerdanya i Conflent o Vallespir i Capcir, respectivament­p;, amb unes temperatures sovint dolces però un vent fred i violent ­p;la Tramuntana­p;, unes pluges molt irregulars o prou constants. Els desequilibris apareixen en l'espai i la població de Catalunya Nord. A la plana de Rosselló, menys del 30% de la superfície concentra un 80% dels habitants i la major part de la producció agrícola: el 75% de la vinya i arbres fruiters, el 90% de les hortalisses. En conjunt representa el 95% de la renda agrícola. La macrocefàlia de la capital perpinyanesa al voltant de la qual s'organitza la major part de totes les altres activitats econòmiques arriba a ser problemàtica, comparada amb la resta de comarques, més pobres i buides.
Aquests trets de Catalunya Nord són molt semblants a la distribució de població del Principat de Catalunya i al desequilibri en el repartiment de l'activitat econòmica: el 80% de la població és concentrada a la costa, el 70% només a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els desequilibris també s'han de considerar des del punt de vista extern a Catalunya Nord, respecte a l'Estat francès. Amb poc més de 360.000 habitants (cens del 1990), Catalunya Nord només pot pretendre a un pes i una influència reduïdíssims en el marc de l'estat, que compta més de 50 milions de francesos. El seu PIB (producte interior brut) representa un 0,45% del total de l'estat. Aquestes condicions desfavorables en l'àmbit polític es tradueixen en conseqüències econòmiques. Catalunya Nord, per exemple, no va tenir cap pes en el moment de les discussions per la creació del Mercat Comú, en els anys seixanta. El resultat va ser una davallada de la renda agrícola i l'èxode de la meitat dels pagesos i obrers agrícoles. Un segon cop, al començament dels anys vuitanta, l'entrada d'Espanya i Portugal a la Comunitat Europea va afectar Catalunya Nord sense que aquesta tingués cap recurs per pesar en les negociacions. De la mateixa manera, l'endegament del litoral mediterrani i, per tant, de la costa catalana, es va decidir a París.
La poca importància de Catalunya Nord de cara a l'Estat francès implica una adaptació constant de la població a les condicions de treball del mercat francès. La migració massiva es tradueix en una descatalanització de l'espai, de la societat de Catalunya Nord. La pèrdua d'identitat és reforçada per un altre desequilibri, el cultural. Enfront d'una llengua i d'una cultura franceses prestigioses i omnipotents, el català no té cap dret reconegut a l'Estat francès, no disposa de cap ajuda, el seu ensenyament i la seva presència als mitjans de comunicació són marginats o folkloritzats.

Geografia física

·        Les muntanyes

·        Les valls

·        Les depressions

·        La costa


El triangle isòsceles de Catalunya Nord, amb el costat petit que forma la costa mediterrània, s'imbrica al nord del triangle equilàter més gran del Principat de Catalunya, la base del qual és el Pirineu i la punta la desembocadura de l'Ebre. Amb 4.116 quilòmetres quadrats de superfície i uns 50 quilòmetres de costa, Catalunya Nord representa respectivament un 11,5% de la superfície total de les terres de Catalunya (d'abans de la partició del Tractat dels Pirineus) i un 8% de tot el litoral. Catalunya Nord no es diferencia gaire de la resta del Principat. El conjunt és muntanyós, amb relleus joves i alts i també formes més dolces als massissos mitjans. Les muntanyes van decreixent de l'oest cap a l'est on s'encontren amb les aigües de la Mediterrània. El país inclou depressions omplertes d'al·luvions que formen planes baixes a la zona litoral o altes a la part muntanyenca. Els rius de Catalunya Nord, com els de la zona veïna de l'Empordà, la Garrotxa i el Gironès, segueixen les línies directrius del relleu marcat per les carenes de muntanya que van de l'oest cap a l'est. La costa rectilínia i sorrenca en major part, esdevé retallada i rocosa en la porció sud.

Les muntanyes

La muntanya de Catalunya Nord és el sistema pirinenc, amb la zona axial, el Pirineu pròpiament dit, i el Pre-pirineu situat en paral·lel al nord i al sud de l'eix central. La zona axial forma una serralada jove, un bloc muntanyós potent aixecat fins als 3.000 metres, de la mateixa forma que els Alps. Els terrenys d'origen sedimentari de l'era primària ­p;uns 280 milions d'anys­p; van ser plegats de bell nou i turmentats a l'era terciària ­p;uns 40 milions d'anys­p;, sotmesos al metamorfisme que va originar sòls de granits, llicorelles, esquistos, gneisos i marbres.
A la part més occidental de Catalunya Nord, la Cerdanya presenta els massissos més alts i les formes de relleu més joves. El Carlit, el pic més alt (2.921 m), dóna el nom a tot el massís i delimita el nord de la Cerdanya i l'oest del Capcir. Uns altres cims són el Puigpedrós o el Peric. Aquestes altes muntanyes granítiques ensenyen les clàssiques formes glacials de relleu: crestes dentegades, cims piramidals, seguits d'estanys i circs que són els rastres de les geleres de l'era quaternària. A les desenes de petits estanys escampats a tot el massís del Carlit cal afegir el llac de la Bullosa i l'estany de Lanós, pantans de grans dimensions utilitzats en la producció hidroelèctrica. Un altre massís important, el del Puigmal (2.909 m), situat al sud de la comarca cerdana, es compon de roques esquistoses i calcàries. Aquí les formes d'erosió són més dolces, amb cims arrodonits com el Cambresdases, el Pla de les Salines o el mateix Puigmal. Les antigues superfícies d'erosió deixen unes serres feixugues (pic del Pam, roc d'Aude, a l'oest del massís del Carlit a la comarca del Capcir). Trobem igualment una erosió summital molt forta entre el Conflent i el Vallespir, traduïts en unes crestes planeres, com al Pla Guillem. En el mateix alineament que el massís del Puigmal, en direcció a l'est i passant a la comarca del Conflent, es troba el massís de Carançà i el Canigó. El Canigó domina, des dels seus 2.784 m, la plana del Rosselló; les seves crestes i els pics situats entre els 2.400 i els 2.700 m formen un front muntanyenc de gneis i granit entre el Conflent i l'Alt Vallespir, al sud. Aquest conjunt, molt alt, amb formes agudes d'erosió glacial, a pocs quilòmetres de la plana i del mar, dóna al Canigó una impressió de gran altitud i el seu posat majestuós. Aquest massís jove configura una zona fortament mineralitzada i inestable: les mines de ferro del Canigó i d'espat fluor d'Escaró van ser explotades durant molt de temps. Les fonts termals de Vernet, Toès i Sant Tomàs també són testimonis d'una activitat tel·lúrica encara viva. Un altre massís d'altes muntanyes, el Madres (2.469 m), influeix fortament en la fisonomia de Catalunya Nord. Estén les seves formes feixugues des de l'oest del Capcir fins a Força-ral, a la riba esquerra de la Tet, com a límit nord del Conflent. Muntanyes massisses i austeres ­p;les Garrotxes per damunt del poble d'Oleta són símbol de vida molt dura­p; tenen sòls granítics al nord (vall de la Castellana), calcaris i marbres a la zona de Vilafranca, el Montcoronat i la Pica Pelada, i capes esquistoses a Jújols i Canavelles. El marbre rosa de Vilafranca, que ara ja no s'extreu, es va utilitzar força, sobretot als edificis religiosos romànics. Els modelats del massís del Madres són de tipus glacial a les valls altes, amb gorgs enlairats i valls profundes i estretes (estany de Noedes, gorg Estelat, gorg Negre).
A l'extrem sud-est de Catalunya Nord, entre les comarques del Rosselló i de l'Alt Empordà, la zona axial dels Pirineus acaba amb el petit massís cristal·lí de l'Albera, de formes vigoroses, valls encaixades i amb el rocam retallat que cabussa directament en l'aigua de la Mediterrània. Falles transversals tallen la carena al coll del Pertús (175 m) i a la vall de la ribera de Roma. Al nord de la plana rossellonesa, el massís de les Corberes estén les seves roques calcàries des de la vora de l'estany de Salses fins a la comarca occitana de la Fenolleda. Aquests terrenys de l'era primària ­p;uns 280 milions d'anys­p;, plegats i deformats per l'aixecament de la cadena pirinenca, marquen amb altiplans aspres, turons i rius enfonsats, la part més septentrional dels Països Catalans.

Retorn al sumari de Geografia Fisica

Les valls

La xarxa de rius i valls segueix la pauta de les línies directrius del relleu de Catalunya Nord. Tres eixos paral·lels, de l'oest cap a l'est formen les tres valls principals de Catalunya Nord: l'Aglí al nord, el Tec al sud i la Tet entre els dos. Els rius tenen a Catalunya Nord un caràcter marcadament torrencial i irregular, amb riuades de primavera i tardor que poden ser catastròfiques. Les rieres més petites i més curtes poden restar eixutes bona part de l'any. Els rius principals es beneficien d'un cabal més important per les seves arrels pirinenques, reserva permanent d'aigua. Però Catalunya té rius amb cabal més important i més regularitat, com és l'Ebre, que desemboca al sud del Principat, o el Segre, principal afluent seu que neix al massís del Puigmal, a l'Alta Cerdanya. A l'alta muntanya, les grans valls com el Querol, la Tet a la zona de la Bullosa, Eina o Er, presenten les formes clàssiques de modelat glacial: valls en U, cons de dejecció, morrenes, valls penjades, estanys, com al peu del puig Peric, amb l'estany de la Llosa, l'estany de l'Esparver, o els estanys del Carlit corresponents a una gelera d'altiplà. Al Quaternari la glaciació va fer baixar les geleres (de més de 500 metres de gruix) fins a altituds de 1.600 metres pels vessants exposats al sud i 2.200 metres pels exposats al nord. L'erosió glacial potent va excavar estanys, circs i crestes, o va deixar dipòsits morrènics amb els amuntegaments de materials detrítics arrencats. És el cas dels serrats i compartiments allargats on s'han allotjat els pobles de ponent al Capcir: els Angles, Formiguera, Esposolla, Font-rabiosa i Riutort.
En canvi, l'erosió torrencial ha dibuixat a la zona axial del Pirineu, valls en V o gorges profundes segons la natura del terreny. A la vall de la Tet, la cubeta de Vinçà i Prada, a 200 i 300 metres d'altitud, formen una zona enfonsada durant els moviments tectònics. La conca és tancada al nord i al sud per altres muntanyes ­p;massís del Madres i del Canigó i Carançà respectivament. Al mig de la vall, per l'acció dels rius enfonsats s'han format terrasses excavades en la capa d'al·luvions. Valls transversals d'afluents de la Tet alimenten la conca: gorges encaixades de la Lentillà i de la Carançà, valls de la Rotjà, del Cadí, de Sant Vicenç, de Fillols. Al peu del Canigó passa la falla principal del sistema axial pirinenc, que provoca un desnivell ràpid i vessants rosts. La conca de Vinçà, al límit entre Conflent i Rosselló, constitueix un espai més obert on s'han instal·lat uns embassaments: el pantà de Vinçà i el petit llac de les Escumes.
El Tec al Vallespir segueix igualment falles, formant la conca de Ceret a la part més baixa, entre els Aspres al nord i el massís del roc de Frausa al sud. Pujant Tec amunt, les valls es fan més estretes a la part mitjana i són encaixades amb uns replans de Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló a l'Alt Vallespir. La vall és tancada al nord per les piques del Canigó i, al sud, Costoja i l'alta vall de la Muga es giren cap a la Garrotxa. L'enfonsament violent dels rius demostra que l'erosió torrencial es manté molt forta; aiguats sobtats poden tenir un impacte brutal sobre el medi i provocar danys importants. Tothom a Catalunya Nord té present l'aiguat terrible del 1940. Una esllavissada a la part de l'Alt Vallespir va tapar el riu i va crear un gran embassament. Quan l'amuntegament de terra i roques es va trencar, la riuada va davallar brutalment, destrossant-ho tot al llarg del Tec fins a la plana, emportant-se al seu pas cases, ponts, trens, camps i carreteres.
Al nord, la gran vall de l'Aglí, dins les margues negres i dominada per penya-segats calcaris, forma la Fenolleda amb Sant Pau de Fenollet al centre. L'Aglí i els diferents rius de la comarca són fortament encaixats; són rius sobreimposats que tallen diversos massissos calcaris que han estat de més fàcil excavar. Més avall de Sant Pau de Fenollet s'ha començat la construcció del barratge de Caramany, que permetrà regular el règim de l'Aglí i assegurar la irrigació de la plana rossellonesa a la part baixa del riu.

Retorn al sumari de Geografia Fisica

Les depressions

Al mateix temps que l'enlairament dels cims dels Pirineus, s'han produït, al Terciari, fractures que han originat petites depressions intercalades en els relleus ­p;la Cerdanya i el Capcir­p; o esfondraments més importants que configuren avui dia veritables planes, com és el Rosselló i el seu equivalent simètric de l'altra banda de l'Albera, la plana de l'Empordà. Aqueixes depressions han estat reblertes pels arrossegalls dels rius dipositats i sedimentats, quan eren ocupades per aigües marines o lacustres.
La fossa de Cerdanya, la part alta de la qual es troba a l'extrem oest de Catalunya Nord, és una depressió situada a uns 1.000 metres d'altitud, originada per l'esfondrament d'una dovella de 100 quilòmetres de llargada. És envoltada de cims d'uns 2.000 a 3.000 metres i constitueix, en la continuació de la vall de la Tet, l'única plana important (1.129 km2) a dintre dels Pirineus. Omplerta amb materials detrítics, ha estat utilitzada des dels temps prehistòrics com a camí de pas i plataforma de comunicació entre totes les regions que hi desemboquen: Rosselló i Conflent, al coll de la Perxa (1.577 m); la Seu d'Urgell i la vall del Segre, cap a l'oest; la collada de Tosses (1.865 m), camí de Vic i Barcelona; al nord el coll de Pimorent (1.931 m), cap a Andorra i el País de Foix, i el Capcir i la vall de l'Aude, pel coll de la Quillana (1.713 m). Ara el túnel del Cadí permet, a més a més, un enllaç ràpid amb la vall del Llobregat. L'altitud de la plana cerdana oscil·la entre 950 m i 1.300 m, orientada d'est-nord-est a oest-sud-oest. Aquesta orientació paral·lela a l'eix pirinenc és poc freqüent en un massís muntanyós. La part de la comarca integrada a Catalunya Nord és l'Alta Cerdanya: la frontera corre des del coll de la Creu de Maians (al massís del Puigmal), creua el Segre, segueix el Reür, un afluent seu que separa Puigcerdà de la Guingueta d'Ix, i continua per Saneja i Guils cap al Puigfarinós i el Puigpedrós fins a la Portella Blanca d'Andorra.
Una altra plana alta situada entre els massissos del Carlit i del Madres és la conca del Capcir. Oberta al nord, forma l'alta vall de l'Aude, enfonsada entre dues falles que li procuren vessants vigorosos i pendents forts. Al mig de la cubeta, l'Aude corre cap al nord de la comarca, on s'encaixa violentament, passat Puigbalador. Dos embassaments artificials ocupen part de la depressió. L'un recull les aigües de l'Aude a Matamala, l'altre les de la Lladura i el Galba a Puigbalador.
El Rosselló té la plana més gran de totes les comarques de Catalunya Nord. Ampla i oberta sobre la mar Mediterrània, constitueix el front de la zona axial dels Pirineus. Enfonsada a les eres secundàries i terciàries, la depressió s'ha omplert dels materials pirinencs. És delimitada per les Corberes al nord, les Alberes al sud, el massís dels Aspres al sud-oest i la platja a l'est. Els sediments acumulats poden representar una capa important de materials; a Canet s'ha avaluat un gruix de 1.000 metres de dipòsits. D'aquests dipòsits al·luvials, encara en tenim exemples avui dia amb l'acció del Rard que va emplenant l'estany de Canet progressivament, avançant el seu delta al mig de l'aigua. La plana del Rosselló presenta un aspecte accidentat, amb una successió de terrasses, pujols, depressions tancades, còrrecs, conseqüència de l'erosió eustàtica, climàtica i tectònica.

Retorn al sumari de Geografia Fisica

La costa

La costa de Catalunya Nord és recta en la seva part sorrenca i retallada al sud quan el massís de l'Albera entra directament al mar. La formació d'un cordó litoral de sorra des del Racó, a prop d'Argelers, fins a Leucata, ja en terra occitana, al nord del Barcarès, ha configurat una costa regular, gràcies als corrents marins. El lido, cordó litoral de sorra, separa el mar dels estanys de Salses, al nord, i de Canet o Sant Nazari, més al sud.
La costa que avui dia té com a pobles costaners el Barcarès, Torrelles, Santa Maria, Canet, Sant Cebrià, Argelers, Cotlliure, Portvendres, Banyuls de la Marenda i Cervera, ha variat en funció del nivell del mar. 2.500 anys enrera passava terra endins on són ara els pobles de Sant Nazari, Sant Llorenç de la Salanca i Sant Hipòlit.
Al davant de la costa mediterrània, mar endins, s'estén la plataforma continental fins a la corba de nivell dels 2.000 metres sota el nivell de l'aigua. Té una amplada d'uns 70 km davant de la plana del Rosselló, abans d'iniciar amb una ruptura de pendent (el talús continental) una baixada cap als fons abissals. Un tret del talús continental és la presència de canyons submarins en forma de talls profunds on passen corrents forts que arrosseguen tota mena de sediments. Davant del Rosselló hi ha dos canyons ­p;o recs segons la terminologia dels pescaires­p; el canyó de Lacaze-Duthiers, amb una orientació de nord-est a sud-est en el prolongament de Canet, i el canyó del cap de Creus, d'oest a est.

Retorn al sumari de Geografia Fisica

Retorn al sumari de Geografia.

 

Els paisatges i el clima

·        El Rosselló

·        Fenolleda

·        Vallespir

·        Conflent

·        Cerdanya

·        Capcir

·        L'Albera

·        Aspres

·        Corberes

Catalunya Nord, com el conjunt dels Països Catalans, es troba en una zona de clima temperat, amb una llarga façana mediterrània i algunes influències atlàntiques (aire humit) i euro-siberianes (aire fred). L'estructura del relleu condiciona una infinitat de matisos climàtics, una gran riquesa i varietat biològica. La diversitat i la irregularitat són les característiques de les regions mediterrànies.
La comarca del Rosselló és la que té el clima més marcadament mediterrani: secada a l'estiu i màxim de pluges a la tardor i primavera, en forma de temporals violents i de ruixats que representen la meitat del total de precipitacions. Un vent violent domina la plana: la tramuntana. Les muntanyes que serveixen d'abric procuren un hivern dolç, una vegetació i uns conreus primerencs que poden ser perjudicats en cas de gelada. Tot i això, el fred pot ser molt viu i el temps és generalment clar. La irregularitat i la varietat del clima no priven pas, en canvi, una constància en les estadístiques anuals i plurianuals. Les precipitacions al Rosselló se situen entre 600 i 700 mm, repartits en 90 o 100 dies. Les tardors són més dolces i assolellades, malgrat les pluges violentes, les primaveres més difícils i desiguals; no hi ha gaire transició entre el període fred i les fortes calors de final de maig. L'acceleració es produeix de manera brutal. Les observacions decennals mostren que qualsevol mes pot ser el més sec o el més plujós de l'any, atesa l'extrema irregularitat. D'aquí la necessitat absoluta d'irrigació per fer possible una vida agrícola. Les temperatures mitjanes de l'estació meteorològica de la Llavanera, a Perpinyà, són de 15,5°C (7,7°C el gener i 24°C el juliol). La neu i les gelades són excepcionals a la plana, però poden produir-se de forma brutal (nevades del 1950 i 1982, gelades del 1956 i 1985). El Rosselló compta solament 60 o 65 dies sense vent. El vent dominant és la tramuntana (41%), del nord-oest, és sec i fort ­p;més d'un terç del temps bufa a més de 54 km/h i fins els 100 i 120 km/h. El ponent o canigonenc (13%) correspon bé a una brisa de terra alimentada per les variacions tèrmiques del dia, bé a una pertorbació oceànica. El vent de llevant, la marinada (21%), pot ser una brisa de mar o una depressió mediterrània que porta pluges i temps cobert. Uns altres vents menys importants són el narbonès (N), el gregal (NE), el vent d'Espanya (S). Aqueixes condicions creen al Rosselló uns paisatges de regadiu compartimentat per línies d'arbres (xiprers, llorers, canyissos, polls) destinats a tallar la força del vent. La constància i la violència del vent han entrat en els costums de vida dels habitants de Catalunya Nord, però són difícils de suportar pels forasters. La vegetació del Rosselló és totalment artificial i humanitzada pels cultius i la urbanització seculars.

Retorn al sumari dels paisatges i el clima

El Rosselló té paisatges variats i petites regions molt individualitzades. El Riberal, la part rica de la plana, seguint l'eix de la vall de la Tet cap a Cerdanya, és un país de regadiu tradicional. L'embassament de Vinçà assegura la regularitat de l'alimentació en aigua dels nombrosos recs, agulles i canals. Els cultius són arbres fruiters, hortalisses, però es veuen també arbres de riberes, plàtans, xiprers i cultius intensius abrigats sota hivernacles. Al nord del Riberal, la muntanya de Força-ral exposa les seves terrasses al vinyer, amb denominacions d'origen: Ribesaltes, Moscat de Ribesaltes i Costers del Rosselló Vilatge. La vall de l'Aglí, la zona de Baixàs, el Crest de Ribesaltes a la part alta de la Salanca també tenen paisatges vitícoles. La Salanca deu el seu nom a la presència de capes de sal que puja per capil·laritat i evaporació a la superfície. La zona s'estén entre l'estany de Salses i la Tet, i entre el Crest i la mar. Un drenatge de les aigües mal assegurat ha estat millorat gràcies a la construcció de dics que permeten limitar les inundacions de l'Aglí. Avui dia la Salanca té més arbres fruiters (albercoquers, presseguers) i vergers (carxofes, escaroles) que vinyes, que en aquesta zona eren de gran rendiment i baixa qualitat gràcies a la inundació dels vinyers. Una competició problemàtica i polèmica s'ha instaurat entre els agricultors, usuaris tradicionals, i la població turística, massivament present a l'estiu al Barcarès i voltants, per al domini de l'aigua. L'ús excessiu de l'aigua de les capes freàtiques agreuja cada cop més la salinitat dels sòls i tendeix a l'esterilització de les terres a llarg termini. Els Baixos Aspres entre Elna i Canet són una altra zona vitícola que produeix vins dolços i Costers del Rosselló (negres). Les vinyes són plantades a les terrasses de la Tet i dins les depressions tancades de la plana. Una d'elles ha estat convertida en llac artificial, l'estany de Vilanova de Raó, que fa de dipòsit d'aigua d'irrigació i serveix per a l'esplai. El domini més gran de l'aigua permet la progressió de l'agricultura. El riberal del Tec s'estén entre el nord d'Argelers, Elna, Sant Genís, Palau del Vidre i la Torre del Bisbe. Al peu de l'Albera, la urbanització escampa les segones residències entre vinyes i alzinars (la Roca d'Albera, Sureda).

Retorn al sumari dels paisatges i el clima

L'Albera, amb els seus pendents rosts i rius engorjats, entre les planes del Rosselló i de l'Empordà, és coberta de bosc mediterrani: suredes, alzines, roures, castanyers i fageda d'un alt valor científic i ecològic a la zona de la Maçana. La pressió urbanística i l'abandonament de terres afavoreix, però, els perills d'incendis. La Marenda, amb la seva costa de roques, és una de les originalitats i un dels atractius més forts de Catalunya Nord. El vinyer de Banyuls s'engarrapa per les feixes damunt dels pobles de Cotlliure, Portvendres, Banyuls i Cervera. Pateix de difícils condicions d'explotació i el vi produït té dificultats de comercialització.

Dues menes de balcons resten a identificar damunt de la plana del Rosselló: els Aspres i les Corberes catalanes. Els Aspres són terres esglaonades al peu del Canigó que formen muntanyes esquistoses i arrodonides. Aqueixes altes terrasses de sòls àcids només permeten el conreu de vinya i una vegetació de bosc i bosquines. Una xarxa de valls estretes i encaixades, amb masos i veïnats, fan de la zona gairebé un desert humà. La vegetació dels Aspres ha estat modelada per l'home: és un país de bosc d'alzines i suredes, de bosquines mediterrànies, d'erms amb qualques claps de policultura. La regressió d'aquesta regió provoca que sigui abandonada als incendis i a les compres especulatives. Els pobles que tenen el seu terme totalment inclòs als Aspres són Cameles, Castellnou, Torderes i Vivers. L'aigua hi és canalitzada en torrents que guien riuades impressionants a la tardor, i queden molt de temps assecats. Aquest sistema hidrogràfic implica una erosió forta, accelerada pels repetits incendis. El massís inclou tres conques principals: les del Bulès, del Rard i de la Canta-rana, i de la Ribera Ampla. Les valls estretes originen una circulació difícil. Malgrat unes precipitacions més abundoses que a la plana, és palès el dèficit d'aigua. La vegetació dels Aspres, típicament mediterrània, inclou bosc, matolls i landes, associats amb siures i alzines. Les suredes del sector sud-oriental ara ja no són productives; se n'havia desenvolupat el cultiu a partir del segle xix, al mateix temps que l'extensió del conreu de la vinya i la producció de vi. Alzines i brolles se situen a la part nord i central, i les zones més fresques afegeixen roures.

Retorn al sumari dels paisatges i el clima

El segon balcó delimita la part més septentrional dels Països Catalans: les Corberes catalanes. Són estructures complexes d'altiplans i depressions calcàries, al mig de les quals trobem la conca d'Estagell, Montner, Òpol, Perellós, Vingrau, Talteüll i Cases de Pena. Aquí contrasten les zones vitícoles sobre les terres negres i rogenques de margues i les garrigues pedregoses, les grans pedreres blanques, grises o de color blavenc. El calcari és qui indubtablement dóna la tonalitat al paisatge. El modelat és de tipus càrstic. La infiltració de les pluges en els terrenys calcaris, amb una tramuntana forta que escombra literalment les Corberes ­p;en són proves els troncs inclinats dels arbres­p;, augmenten la sequedat del massís. La vegetació de les Corberes porta la marca de l'ariditat i d'una desforestació massiva deguda a l'explotació passada per les carboneres, els focs pastorals o incendis incontrolats i l'especulació. En una flora fràgil i regressiva domina la garriga de garrolla, els erms de llistó, les màquies amb ginebró o càdec, brolles de boixos i romaní. La vegetació discontínua deixa aparèixer la pedra nua. També s'hi troben algunes bosquines d'alzines i repoblaments poc encertats de pins, inadaptats al clima i als incendis.

La comarca de la Fenolleda fa de transició entre la plana i l'interior, entre el clima mediterrani i l'oceànic (Aude i Arieja) del sud de França. La secada enmig de les muntanyes calcàries és molt marcada i una desforestació intensa deixa lloc a landes sotmeses a un elevat perill d'incendis. L'obertura, a l'oest de la comarca, amb influències atlàntiques, es tradueix per una baixa de les temperatures mitjanes (entre 15°C i 10°C) i unes pluges més nombroses (800 mm i 1.000 mm de precipitacions). La vegetació de la Fenolleda a la part oriental i seguint l'eix Maurí-Sant Pau de Fenollet és clarament mediterrània: brolles, màquies, garrigues i bosquines d'alzines. Més cap al centre de la comarca les brolles són d'estepa de fulles de llorer i d'argelaga. Després vénen estatges de roures i, al límit de Catalunya Nord, fagedes i alguns avets.

Retorn al sumari dels paisatges i el clima

La comarca del Vallespir contrasta fortament amb l'aridesa del nord. Els paisatges de la comarca més catalana de Catalunya Nord són verds i boscans. El Vallespir sempre ha mantingut activitats i molts lligams econòmics i familiars amb les comarques veïnes del Ripollès i la Garrotxa, que s'hi assemblen molt. El Baix Vallespir (regió de Ceret) evidencia una vegetació mediterrània d'alzines i suredes; al nord del massís del roc de Frausa apareixen a l'estatge montà roures, castanyers i faigs. Les precipitacions mediterrànies vénen a topar contra el Canigó provocant així unes pluges exacerbades al vessant sud-est. El Vallespir mitjà i alt no té cap període sec: a 400 metres d'altitud la mitjana de precipitacions és de 1.000 mm. Prats de Molló, a 750 m, té 1.250 mm, i la Presta, a 1.100 m, uns 1.350 mm de precipitacions. Les temperatures són dolces i fresques, però la marca més característica del Vallespir és la humitat; és una de les comarques més humides de tot Catalunya. Les pluges es produeixen de manera abundant a la tardor, concentrades en pocs dies amb situacions de bloqueig de les pertorbacions mediterrànies. Els vessants alts porten bosc subalpí compost de pi roig i pi negre però que es troba bastant reduït ja que les fagedes pugen molt amunt. La vegetació del Vallespir també és artificial per la intensa activitat agrària i ramadera que sempre s'hi ha desenvolupat. Castanyers i alzines sureres són el testimoni de la gran activitat vitivinícola de la plana: el segle xix es necessitaven per a la fabricació de bótes, semals, puntals i estaques, i taps. Les repoblacions forestals amb conífers són més recents i s'han començat després del 1940.

La comarca del Conflent, hereva d'un comtat homogeni i organitzat entorn de Prada, ha tingut un paper històric de primer pla, en ser el bressol dels comtes que van construir Catalunya (Guifré el Pilós). La regió de Prada tradueix el clima mediterrani en alzinars, brolles i garrigues, al nord de la Tet. Les temperatures mitjanes anuals hi són prou elevades a la comarca: 12°C, i 10°C, 7°C. Una forta oposició es nota entre l'obac i la solana. L'exposició al sol del massís del Madres, conjuminat amb els sòls calcaris, permeten una pujada molt forta de la vegetació mediterrània, gairebé a l'altura de l'estatge subalpí. Els vessants del Madres porten pins d'alta muntanya, alzinars fins a altituds sorprenents (1.400 m) i espècies adaptades a la secada. Més avall hi ha roures. Els fons de les valls poden patir glaçades intenses, la qual cosa obliga a cultivar només pomeres i presseguers tardans. Els pagesos practiquen fins i tot la calefacció dels vergers, cremant fuel-oil dins bótes metàl·liques al mig dels camps. La situació arrecerada del Conflent ­p;entre els dos massissos alts del Madres, al nord, i del Canigó, al sud­p; limita força les precipitacions: menys de 600 mm de mitjana a Oleta i Vinçà, cosa que representa un contrast extraordinari amb el Vallespir veí. Al Conflent és freqüent el cel blau i l'aire calent. La vessant sud, en canvi, amb exposició del Canigó cara al nord es beneficia de faigs, alguns avets, pins i brolles de neret. Tot i que els dos massissos tinguin hiverns rigorosos, el Canigó té molta més neu a la primavera, molla i pesant, que amb el vent augmenta el perill de grans allaus. Les pluges de l'obac són violentes en períodes decennals; no és excepcional que caiguin 350 mm en un dia. El 1940 van caure més de 1.000 mm d'aigua en tres dies i l'aiguat que això va provocar es va emportar la meitat del poble de Vernet. La irregularitat de les pluges fa necessària la irrigació. L'esforç secular dels homes pel domini de l'aigua s'ha traduït en llargs canals i recs que porten l'aigua des de l'alta muntanya fins a les parts baixes, travessant els camps de la comarca. El rec de Boera és el canal més gran del Conflent: porta l'aigua des de Serdinyà fins a Prada i Marquixanes. Aqueixes condicions donen un paisatge humanitzat, construït i ben cuidat, molt diferent del de la zona nord-oest del Conflent, a les Garrotxes, on els recs i els camps s'han assecat per l'abandonament de l'espai per l'home.

Retorn al sumari dels paisatges i el clima

La comarca de la Cerdanya, clara i assolellada com el Conflent, contrasta amb el Capcir i el Ripollès veïns. L'enfonsament enmig dels cims alts dels Pirineus protegeix aquesta plana de les pertorbacions mediterrànies i atlàntiques; el clima és sec, sense, però, patir de secada, i la insolació és eficaç. Aquestes característiques especialment favorables han permès de desenvolupar experiències de forns i centrals solars (Montlluís, Odelló, Targasona) i de sanatoris i cases de salut per a infants. A la part central de la Cerdanya i al sector de les Escaldes, a la solana, hi ha menys de 600 mm de precipitacions. La repartició pluviomètrica és diferent de la irregularitat de la plana. Les pluges prenen la forma de temporals a l'estiu i de neu a l'hivern. Les temperatures mitjanes són dolces (7,5°C el gener i 16,5°C el juliol, 2.400 hores d'insolació) i fins i tot plantegen problemes a les estacions d'esquí que freqüentment falten de neu. Les espècies vegetals de la Cerdanya són adaptades a la llum, i la plana necessita irrigació per als cultius.
Quatre tipus de paisatges s'encontren arreu de la comarca. El primer és el constituït per les bandes verdejants que ressegueixen els rius, amb arbres, prats regats i arbusts. Els salzes i polls solien ser tallats per la llenya. A la zona baixa dels pobles hi ha una tendència a la urbanització d'aquests espais. El segon tipus de paisatge és el de les terrasses i glacis que dominen de 10 a 30 metres el fons de les valls. Apartades del regadiu són destinades al conreu de blat, farratge i guaret. Configuren camps oberts amb pocs arbres sobre sòls ingrats. El temps sec de l'estiu hi dóna un color groguenc. Des d'allí, l'horitzó obert és dominat per les línies horitzontals de la plana cerdana voltada de l'aspecte vertical de les muntanyes. Un altre tipus de paisatge és el dels primers pendissos dels grans massissos: gran falla del sud de la Cerdanya o graó intermedi al nord. S'hi concentren essencialment pasturatges; hi queden alguns conreus amb tendència a l'abandonament, al mig de brolles i rius engorjats. La muntanya pròpiament dita, finalment, també mostra aquí una clara diferència entre solana (vessant exposat al sud) i la baga (exposada al nord). La primera, des de Font-romeu fins a la vall del Querol, presenta brolles freqüentades per ramats i pastures. A la vall que baixa del Puigmal, a l'obac, les brolles de ginesta o bàlec són seguides de pi roig a la base, i de pi negre i pastures cap al cim. Les crestes arrodonides i les clarianes fan de jaces al bestiar. L'espai és actualment objecte d'una concurrència entre la ramaderia i les activitats turístiques que tendeixen a recuperar els tradicionals camins ramaders cap a les pastures d'altitud per a l'excursionisme.

La comarca del Capcir, la més alta dels Països Catalans, és també la més freda de Catalunya Nord i amb més neu. Els boscos de pins i les pastures li donen un caràcter d'alta muntanya. L'orientació cap al nord i l'altitud ­p;la mitjana de la comarca se situa entre els 1.400 m i els 1.600m; les pertorbacions atlàntiques penetren ben endins­p; procuren al Capcir un clima particular: molt fred a l'hivern, fresc a l'estiu, i una humitat important, tot i els pocs quilòmetres que el separen de la Cerdanya. El període vegetatiu és reduït i el clima afavoreix l'herba i els boscos, que són els més extensos de Catalunya Nord. Les precipitacions a Matamala, al fons de la vall, són de 850 mm. No hi ha cap estació seca, però els temporals són freqüents. Hi cal afegir la presència de boires, espesses i fredes, portades per un vent de nord, el carcanet. La neu és present des de l'octubre fins a final de maig. La qualitat i la regularitat d'aquesta neu permeten al Capcir disposar de les estacions d'esports d'hivern més bones de Catalunya Nord (els Angles, Formiguera, Puigbalador). El clima rigorós (6°C de temperatura mitjana a Matamala, amb el màxim de 14°C al juliol i temperatures sota zero els mesos d'hivern) genera l'omnipresència dels arbres a la comarca. El bosc de la Mata és dels més bonics, amb pins roigs. A l'extrem nord es troben faigs i avets al bac de la plana. El 90% dels boscos del Capcir són de pi negre fins als 2.400 m. La gran riquesa botànica a la vall de Galba i Esposolla es deu a la presència de calcaris i roques variades. Més amunt dels arbres s'esglaonen llucs, brolles de neret als obacs, bàlecs als solans i prats alpins a dalt de tot. La repoblació espontània es fa a tot arreu amb pins. Bona part dels antics pasquers reials del Carlit, a l'oest de la comarca, són avui dia de l'estat i els gestiona l'ONF (Oficina estatal dels boscos). L'explotació forestal i el turisme d'hivern constitueixen un recurs financer important per als pobles capcinesos.

Tornar a l'entrada

Back to the index

 

ECONOMIA

Alà Baylac-Ferrer, Professor

 

Població i recursos

 

·        La població global

·        El desequilibri de la repartició

·        Índexs econòmics i població

·        La població a les comarques

·        Producció vitícola i fruitera competitiva

·        El buit industrial

·        El pes del turisme, la densitat dels comerços

·        L'economia accelera el retrobament nord-sud

·        Orientació bibliogràfica

 

La població global


Els darrers censos de població indiquen que, des del 1975 fins al 1990, el nombre d'habitants continua augmentant a Catalunya Nord. L'última xifra és de 363.793 habitants, fet que representa un creixement anual d'un 1,05% respecte al cens del 1982. El saldo natural, però, es manté al nivell zero (inferior a 0,09%) mentre que l'excedent migratori és de l'1,14% l'any, que explica el creixement global. Aquest creixement constant és el més fort de la regió Llenguadoc-Rosselló i un dels més alts de l'estat. La població de Catalunya Nord representa el 0,6% del total d'habitants de l'Estat francès, xifra que reflecteix el pes que pot exercir. Comparat al conjunt de Catalunya, la relació de la població nord-catalana és del 6%.
Vista des de l'exterior, l'evolució demogràfica de Catalunya Nord no presenta cap problema i, fins i tot, es veu amb caràcter positiu. La percepció és diferent si es miren els detalls de l'evolució interna. Els fluxos migratoris són de dos tipus a Catalunya Nord. Una immigració provinent de tot l'Estat francès: persones de la tercera edat però també una població activa. Entre el 1968 i el 1975, el 18% de la població de Catalunya Nord era immigrada, mentre que el 12% se n'havia anat. I aquest és el segon aspecte dels fluxos migratoris: l'expatriació dels joves. En conjunt, avui dia, s'avalua al 50% la part de població de Catalunya Nord objecte de moviment. Aquests moviments s'expliquen per l'atracció del «Migdia», per als jubilats, i pel sistema francès de nomenament de funcionaris que avantatja els habitants del nord de l'estat. A més a més, la inadaptació de la formació dels joves a Catalunya Nord provoca, a la vegada, l'èxode dels joves actius i la vinguda d'actius francesos que responen als menesters de l'economia nord-catalana: turisme i medicina. S'han de comptar entre els immigrats implantats a Catalunya Nord els 15.000 repatriats d'Algèria que, entre el 1962 i el 1968, es van fixar formant grups homogenis distints de la població catalana. L'efecte d'aquests fluxos migratoris és un envelliment notable de la població, accentuat pel retorn, al moment de la jubilació, dels funcionaris catalans expatriats a l'Estat francès. Entre el 1975 i el 1982, es va notar una baixa de l'emigració, corresponent a un canvi en la mentalitat dels joves: ja que la crisi i les condicions de treball eren gairebé les mateixes arreu de l'estat, es van fer més fortes les reticències a aguantar la desocupació a fora. Per altra banda, si el nivell d'immigració resta positiu, la natura d'aquests immigrants ha canviat. Els nous arribats a Catalunya Nord són originaris de regions franceses allunyades, mentre que abans predominava la immigració procedent d'àmbits regionals més propers, com són les regions occitanes. Baixa igualment la proporció de població estrangera i no-francesa, que l'any 1989 era de 35.600 persones (que representen un 10% de la població), mentre que l'any 1986 eren 42.500. Un grup que és majoritari és el dels ciutadans de l'Estat espanyol, entre els quals hi ha una gran part de catalans i valencians, arribats amb la guerra del 1936-1939 i fins i tot abans, i ben integrats a la població nord-catalana. Els 20.200 ciutadans de l'Estat espanyol constitueixen, el 1989, més del 56% dels estrangers. Per ordre decreixent, els altres grups importants són: els algerians, 4.450 (el 12,5%); els marroquins, 3.970 (l'11%); els portuguesos, 2.690 (el 7,5%), i els belgues, 902. Aquests cinc orígens geogràfics sumen el 88% dels immigrats estrangers. El pes relativament feble dels estrangers no-francesos en la població de Catalunya Nord, paradoxalment, no correspon a l'èxit de les campanyes de 1'extrema dreta (el Front National aconsegueix el 25% dels vots a Perpinyà).
Les característiques de creixement demogràfic de Catalunya Nord generen un envelliment de la població, i una dilució de la identitat catalana pròpia. Els jubilats i la població escolaritzada representen més del 60% de la població de Catalunya Nord i generen un important consum de serveis cars, que no es troben pas compensats per activitats professionals. L'aparent dinamisme demogràfic destacat per les estadístiques globals correspon, de fet, a una vitalitat i a una economia afeblides, no compensades per l'estat. La presència a Catalunya Nord d'una part important de població de la tercera edat desemboca en el que la premsa ha qualificat de «batalla gerontològica» (El Punt, 9 d'agost de 1991). Promotors privats es van llançar en la construcció de residències per cobrir el «mercat de la vellesa». El 1990 la capacitat d'acolliment de Catalunya Nord en matèria de tercera edat era de 3.375 places, repartides entre quaranta centres públics i privats. Un 10%, però, dels llocs no eren ocupats, mentre que mancaven 400 llits medicalitzats per tal d'atendre les necessitats. El cost elevat de manteniment de les cases de jubilació va incitar el Consell General de Catalunya Nord a no acreditar més establiments, des del 1989, per poder adaptar el pla gerontològic a la saturació constatada. Paral·lelament, les autoritats departamentals van signar, a principi del 1991, un conveni amb els seus homòlegs de Girona per permetre als ancians gironins d'ocupar places de residències nord-catalanes. A Girona, tot i que la proporció de població de la tercera edat no representa més del 17%, es contempla un dèficit de més de 1.000 llits.

 

El desequilibri de la repartició


El desequilibri en la població de Catalunya Nord també es mesura en termes de repartició geogràfica. La situació és de macrocefàlia entorn de la capital administrativa, Perpinyà, i a la plana del Rosselló. Els dos terços dels habitants viuen a la plana i l'aglomeració perpinyanesa concentra més de 160.000 habitants. Al cens de 1990, Perpinyà comptava 108.049 habitants. En aquesta zona, les densitats són superiors als 185 habitants per quilòmetre quadrat, mentre que la mitjana de Catalunya Nord és de 88 habitants per quilòmetre quadrat. Cap altre pol urbà no passa dels 10.000 habitants. El creixement de Perpinyà es va iniciar de manera significativa a partir dels anys cinquanta i es va accelerar en els anys setanta. A partir de 1965, els pobles dels voltants van participar en aquest creixement i es van convertir en «dormitoris» de Perpinyà. L'explosió urbana de Perpinyà va resultar de la confluència de l'èxode rural, dels repatriats d'Algèria i de la immigració de la resta de l'estat. El desenvolupament de comerços i serveis al centre urbà va generar un procés de pauperització dels barris vells i l'expansió de barris perifèrics cap al sud, sobre el regadiu de la Tet (els Horts de Sant Jaume), cap al nord (el Vernet) i cap a l'est de la vila (les Coves, carretera de Canet). Problemes connexos a aqueixa situació són l'accentuació de la segregació social, el consum d'un espai d'alt valor agrícola i les complicacions circulatòries. Després del creixement de la faixa periurbana directa de Perpinyà, d'ençà del 1982, és la façana marítima, des de la frontera amb l'Aude al nord fins a Ceret, la que experimenta un desenvolupament important. La segona meitat dels anys vuitanta, la política seguida per l'ajuntament de Perpinyà integra, en els plans de desenvolupament de la ciutat, la renovació dels barris vells del centre (rehabilitació de Sant Mateu, la Real, Sant Jaume) i l'acabament d'un corredor de circulació perifèric per regular el trànsit automobilístic.
Els resultats del cens de l990 mostren un cert canvi de tendència, almenys una estabilització, en l'evolució de la repartició demogràfica. El creixement de les zones rurals de Catalunya Nord arriba al 2,46%, entre el 1982 i el 1990 (els pobles de menys de 2.000 habitants), mentre que les zones urbanes s'han limitat a un creixement del 0,48%. Fins i tot el municipi de Perpinyà enregistra un descens de gairebé el 3,2%. Només la capital rossellonesa concentra el 29% de la població de Catalunya Nord.
Cal matisar, però, aquesta evolució recent cap a l'exterior del principal nucli urbà, ja que el 87% de la població de Catalunya Nord viu en zones urbanes o zones rurals d'atracció urbana. Molts municipis considerats rurals fins ara, no ho són pas més en termes econòmics. Del total de 224 municipis, 25 són «urbans» (21 al Rosselló, 1 a la Fenolleda, 1 al Conflent, 1 al Vallespir i 1 a la costa). A la comarca del Rosselló, el 1982 eren 20 i el 1975 eren 17. Les ciutats petites (entre 2.000 i 20.000 habitants) corresponen al 42% dels habitants de Catalunya Nord. Pel que fa als centres rurals, es reparteixen entre un 3% de centres rurals «molt urbans», un 13% de rurals mitjanament urbans, i un 13% de veritablement rurals.
El desenvolupament del transport automobilístic i la millora de les comunicacions per carretera es relacionen amb l'eixamplament de la faixa periurbana de Perpinyà. El creixement fort dels pobles distants de 20 km de Perpinyà, i fins i tot més enllà, correspon a la reducció de la distància-temps que fa possible els moviments pendulars entre els domicilis i el lloc de treball. Entre els municipis que han constatat un augment més fort del seu nombre d'habitants, entre el 1982 i el 1990, hi ha Sant Esteve (el 16,5%), Canet (el 26%), Cabestany (el 21,4%), Argelers de la Marenda (un 25,4%), Sant Llorenç de la Salanca (un 58,5%), Sant Cebrià (un 57%), Bompàs (un 35%), Vilanova de Raó (un 159%). L'evolució demogràfica recent de Catalunya Nord es pot comparar, de fet, a la de la resta de Catalunya, on el despoblament rural s'ha aturat en els darrers anys, i fins i tot ha experimentat un creixement superior al de les zones urbanes. Pel que fa la la repartició de municipis, la concentració demogràfica també hi és fortíssima: el 90% dels municipis (805) tenen menys de 5.000 habitants i representen el 14% de la població total del Principat de Catalunya.

Índexs econòmics i població


Si examinem els aspectes més qualitatius de la població de Catalunya Nord, a través dels índexs econòmics, constatem, primerament, que una crisi forta l'està afectant de ple. La taxa d'activitat hi és molt inferior a la mitjana de l'Estat francès, i la desocupació molt més elevada. El primer trimestre del 1991, l'atur era del 18,4%, mentre que la mitjana estatal és d'un 9,5%. Les ofertes de llocs de treball anaven minvant i corresponia igualment a una baixa del consum d'electricitat per a usos industrials. La xifra de població activa era de 118.325 persones el l990, o sigui el 32,5%. L'evolució de l'atur es manté en una corba ascendent: la desocupació era del 14,4% el 1984 i del 16,1% el 1989. Com a dada comparativa, el Principat tenia una taxa d'atur del 13,8% el l989. La crisi del treball afecta més fortament els joves de menys de 25 anys (un 28,3% d'aturats) i les dones (un 49%) ­p;les dues dades són del 1989. Per sector econòmic, l'atur es reparteix, el 1989, entre un 3,6% al sector primari, un 21,8% al secundari i un 74,5% al sector terciari. Aquest darrer és en progressió, sobretot en el comerç i l'hoteleria.
La repartició de la població activa de Catalunya Nord reflecteix un dels problemes econòmics: la manca d'indústria i el fort pes dels serveis i de l'agricultura. Segons les xifres del 1986, el 13% de la població activa treballa en l'agricultura (contra un 8% per l'Estat), el 22,4% en la indústria (un 29,8% per l'Estat), i el 64,6% en els serveis (un 63% per la mitjana francesa).
Pel que fa a la població escolar i universitària, Catalunya Nord té uns 38.000 alumnes a l'escola primària ­p;xifres del 1989­p;, 3.000 dels quals corresponen a escoles privades, i uns 30.000 joves a l'ensenyament secundari (uns 5.000 dels quals al privat). La universitat de Perpinyà té, el 1989, 4.176 estudiants, uns 600 dels quals no són ciutadans francesos, i 442 estudiants a l'IUT (Institut universitari de tecnologia). L'ensenyament superior a Perpinyà es reparteix entre 982 estudiants de dret, 376 d'economia, 1.829 de ciències humanes (89 dels quals inscrits als estudis de llengua catalana), 717 de ciències exactes i naturals. Els estudiants del campus perpinyanès són quasi exclusivament joves de Catalunya Nord o, pel que fa als estrangers, estudiants procedents d'Àfrica del Nord o de l'Àfrica central (antigues colònies franceses). S'estan iniciant també uns intercanvis d'estudiants entre Perpinyà i el Principat, en el marc de plans comuns d'estudis de diferents departaments i dels programes europeus Erasmus: departament d'estudis catalans i biologia marina.
L'evolució de la població activa els últims quaranta anys demostra una forta davallada del sector agrícola (comptava el 40% dels actius el 1954) al mateix temps que un fort creixement del terciari (un 38% el 1954). L'entrada al mercat comú europeu va significar la pèrdua d'un terç dels pagesos i dels dos terços dels joves pagesos. Aquesta etapa de canvis correspon a una adaptació dura de les condicions de producció: modernització i fort endeutament. Catalunya Nord ha pagat al preu fort el cost econòmic i humà. Les noves condicions sempre han tingut en compte els interessos francesos de nivell estatal sense les mesures necessàries per a la protecció dels interessos de Catalunya Nord. El sector terciari, en canvi, ha experimentat una forta pujada, a causa del desenvolupament intensiu de la funció turística. Cal afegir-hi la presència de molts funcionaris, comerços i serveis necessaris per a la tercera edat. Un altre element que influeix en el pes de les activitats terciàries és l'agricultura, fortament comercialitzada (especialització, recerca, bancs, assegurances, transports). El sector industrial és el deficitari: representa un 10% dels actius. La preponderància, en el secundari, es deu a la construcció, que després de l'endegament del litoral, els anys setanta, va patir una forta davallada i va augmentar la feblesa del sector.

La població a les comarques


Un dels desequilibris més evidents de Catalunya Nord és la repartició entre la plana rossellonesa i les comarques del rerepaís. A la concentració entorn de Perpinyà cal contraposar més zones de molt feble densitat (Cerdanya, Capcir, Alt Conflent, Fenolleda i Alt Vallespir) i unes altres de menys mancades de població (Conflent i Vallespir en les seves parts més centrals). D'ençà dels anys seixanta, però, les comarques de Capcir, Cerdanya, i les parts del Conflent entorn de Prada i del Vallespir entorn de Ceret experimenten una estabilització o un augment moderat de població. En canvi, la Fenolleda, l'Alt Conflent i l'Alt Vallespir es continuen buidant de la seva població.
A la muntanya, el període de màxima població és a mitjan segle xix. Al Conflent, la desertització d'alguns sectors ha arribat al punt que avui dia hi ha pobles sencers que es troben «tancats». Les Garrotxes, per exemple, tenen entre tots els pobles menys de 80 habitants. La crisi contínua de la vida tradicional muntanyenca es tradueix en un abandonament de les terres i la corresponent desaparició dels sistemes d'irrigació. El turisme no crea els llocs de treball necessaris per a la fixació de la població. Les parts més afectades són l'alt i el mitjà Conflent. Sols Prada i la perifèria directa tenen una evolució diferent: allí es compta la meitat de la població de la comarca. Alguns altres aspectes de la desertització són la més alta proporció de segones residències i la fixació de molts jubilats. Igualment s'han instal·lat al Conflent comunitats marginals estrangeres en alguns pobles abandonats. El tipus de vida que porten o les seves activitats (artesania, ramaderia) han ocasionat reaccions variables d'integració o d'incomprensió. Jújols, Mentet o els musulmans de Canavelles en són exemples.
Al Vallespir la crisi demogràfica que va afectar la part alta de la comarca va afavorir el creixement de les viles de més avall: Ceret, Arles, els Banys. La població s'ha mantingut més temps al Vallespir gràcies a les nombroses activitats industrials i menestrals, l'explotació rellançada dels castanyers, per les necessitats del gran desenvolupament de la vinya a la plana ­p;fins a la crisi de la fil·loxera el 1907­p; i pels lligams interfronterers (pràctica del contraban). Els lligams familiars de la gent del Vallespir amb la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Ripollès reforcen la densitat de relacions. El Vallespir té, però, un problema d'enclavament: les comunicacions ràpides són difícils entre les comarques del Rosselló i del Principat. El creixement demogràfic enregistrat a la part més baixa del Vallespir es deu també a la multiplicació d'urbanitzacions i segones residències, amb la vinguda de jubilats i l'atractiu dels centres urbans de Ceret i Perpinyà, d'un abast més fàcil.
Al Capcir, la població ha anat disminuint constantment des del segle xix. L'èxode rural ha buidat la comarca del 70% dels seus habitants en cent anys. Un sol centre coneix un creixement: els Angles. L'estació d'esquí ha permès atreure una immigració forastera que ocupa les dues terceres parts dels llocs de treball, mentre els altres pobles s'estan buidant.
Per la seva situació particular, la Cerdanya té una evolució demogràfica sensiblement diferent, menys negativa que les altres zones de muntanya. Amb un fort augment de població a l'inici del segle xix i una disminució al segle xx, la Baixa Cerdanya ­p;part de l'Estat espanyol­p; ha seguit les variacions de l'Alta Cerdanya. La pèrdua de població va ser menys forta que a altres comarques per la relativa facilitat de comunicacions que van afavorir el desenvolupament del turisme. Moltes residències secundàries i hotels s'han construït a l'altiplà cerdà. També la qualitat de l'agricultura, l'artesania i la possibilitat d'emigracions temporànies van frenar l'èxode. Fins i tot hi ha una represa demogràfica els darrers trenta anys. El creixement és del 36% de 1962 a 1982, i se situa entre el 0 i l'1,5% d'augment mitjà anual entre 1982 i 1990. Aquesta recuperació, però, es produeix de manera desigual; els centres turístics i de termalisme són els que atreuen la població: Font-romeu, Bolquera, Oceja, la Guingueta. La limitació de l'envelliment de població té com a caràcter corol·lari la descatalanització de la comarca. I és que els llocs de treball generats pel turisme són ocupats per forasters (manca d'inversió cerdana, formació inadaptada, especulació i èxode dels pagesos). A principi dels anys 1990, l'explosió immobiliària incipient a l'Alta Cerdanya deixa preveure un augment espectacular d'habitants a Cerdanya. S'avancen les xifres de 200.000 habitants ocasionals. Les raons d'aquesta nova orientació són les obertures de comunicacions ràpides amb Barcelona (túnel del Cadí) i Tolosa (túnel del Pimorent) i la consegüent allau de ciutadans amb poder adquisitiu elevat en una comarca fins ara essencialment agrícola.
A la comarca de la Fenolleda, l'evolució va seguint el descens continu del rerepaís d'ençà del segle xix: ha perdut el 40% de la població en cent anys. El sector primari concentra el 40% de la població activa (agricultura i extraccions mineres), mentre la comarca pateix un fort dèficit del terciari que correspon a la manca de serveis d'un territori en crisi demogràfica i econòmica.

Producció vitícola i fruitera competitiva


El sector primari, amb l'agricultura i l'extracció minera, ha estat sempre una part important de l'economia de Catalunya Nord, i tot i la seua davallada, manté un pes no negligible, especialment pel que fa a les produccions agràries. Els cultius practicats a Catalunya Nord són essencialment intensius, amb forts rendiments. L'alta productivitat es deu al treball constant i molt antic dels homes, ja que les condicions de treball de la terra no són pas particularment favorables en un clima mediterrani. Les produccions principals de Catalunya Nord són els vins, les fruites i les hortalisses. Les explotacions agrícoles, que són unes 12.000 a la fi dels anys 1980, estan sotmeses a fortes pressions sobre el sòl agrari per l'explosió immobiliària i les urbanitzacions lligades al turisme i al desenvolupament urbanístic. La seva extensió és més aviat petita (mitjana de 8 ha) i tendeixen actualment a concentrar-se. La disminució del nombre d'explotacions és d'unes 300 cada any. L'edat elevada de la població agrària deixa preveure encara més abandonament de la superfície agrària utilitzada: actualment baixa d'un 1% cada any (urbanització intensiva, infrastructures de comunicació, abandonament de terres). Les pressions sobre sòls agrícoles es produeixen també de manera forta a la Cerdanya, al Canigó, a la costa, al Vallespir, als Aspres i a l'Albera. La mitjana d'edat dels caps d'explotacions és de més de 54 anys, i els de menys de 35 anys no arriben al 10% de la població agrícola. Per altra banda, tan sols la meitat dels pagesos tenen aquesta activitat com a principal, a ple temps.
El 52% de les produccions consisteix en viticultura, el 25% en arboricultura i el 12% en hortalisses. Les produccions vinícoles, desenvolupades massivament a partir del segle xix, són de tres tipus: vins dolços naturals (el 28% de la producció), vins essencialment negres AOC (apel·lació d'origen controlat), que són un 20%, i els vins corrents (vi de país o de taula), equivalents al 52% de la producció. Pel que fa als vins dolços naturals, les denominacions Ribesaltes, Moscat de Ribesaltes, Maurí i Banyuls constitueixen el 90% de la producció de l'Estat francès. El vinyar de Catalunya Nord s'estén als Aspres de manera exclusiva, i a la plana de manera contínua, i arriba fins als relleus del Baix Conflent, de les Corberes i de la costa Rocosa. El 60% del vi de Catalunya Nord se situa entre els 11 i els 15°, i es fa amb les varietats de garnatxa, moscat, macabeu, carinyana i malvasia (aquesta última qualitat és testimonial, ja que avui dia en resten menys de 20 hectàrees plantades, però s'ha tornat a esmentar a principi dels anys noranta; l'esmentava Joanot Martorell en els banquets de Tirant lo Blanc). Els viticultors s'han esforçat per adaptar els vins catalans al mercat francès, en particular compensant l'aspror de la carinyana per més aroma i perfum.
L'evolució dels cultius va cap a un descens de les superfícies plantades en vinya i un augment de les fruites i hortalisses. Una de les raons en són les primes a l'arrencament, destinades, en el marc dels programes comunitaris, a reduir els excedents. Els préssecs són la primera producció fruitera de Catalunya Nord (el 67%, en constant augment), que n'és la primera regió productora de l'estat. Les regions de Prada, Illa, Elna, Sant Feliu, Tuïr i Corbera són zones productores. Fins i tot s'ha creat el primer «Fòrum Europêch», que reuneix anualment a Perpinyà productors de tot Europa. La segona categoria produïda és la dels albercocs (el 21%). Els altres productes arborícoles, en baixa constant, són les cireres (al Vallespir, al voltant de Ceret), les pomes i les peres (al Conflent, Prada, Vinçà i la vall de la Rotjà). El Baix Conflent és inclòs en el regadiu del Rosselló, de fet, mentre que l'espai cultivat de les parts més altes ha estat abandonat (tota la muntanya encara es veu coberta de feixes). Les condicions climàtiques i geogràfiques permeten una producció primerenca i de qualitat.
Pel que fa als llegums i a les hortalisses, els principals productes són els enciams (un 42% de lletugues, escaroles i altres), les trumfes primerenques (el 9%) i les carxofes (el 6%). També es produeixen tomates, albergínies, cols, julivert, mongetes, naps, cebes... La tendència actual és a la diversificació de les produccions al mateix temps que augmenta fortament el cultiu d'hortalisses en hivernacles: espàrrec, cogombre, meló, ametlla, síndria, kiwi. Les hortalisses es fan a la plana (Elna, la Salanca) i a la vall de la Tet (tot el Riberal entorn d'Illa). Aquests cultius, així com les fruites, arriben fins al Conflent, zona límit per les gelades que dificulten el conreu. Els hivernacles també permeten produir flors i algunes altres plantes d'ornament. El conreu d'hortalisses és possible a Catalunya Nord pel domini de l'aigua, condició essencial per assegurar qualsevol conreu en un clima mediterrani. A les xarxes antigues ­p;instal·lades i concedides entre l'època dels visigots i el segle xiv­p; de recs, canals i agulles, s'han afegit molt recentment obres més importants que modernitzen i eixamplen les possibilitats d'irrigació: un 15% de les terres de Catalunya Nord són irrigades mentre el 18% de la SAU (superfície agrícola útil) és irrigable. Es van realitzar dos importants dipòsits d'aigua: el barratge de Vinçà, al Conflent (25 milions de metres cúbics), i el llac artificial de Vilanova de Raó (18 milions de metres cúbics). S'ha iniciat igualment la construcció d'una tercera presa d'aigua sobre l'Aglí, a les Corberes: el futur barratge de Caramany tindrà una capacitat de 26 milions de metres cúbics. En total són unes 20.000 hectàrees de terres que són irrigables. El cost d'aquestes realitzacions molt importants va recaure essencialment sobre les finances locals, ja que les ajudes estatals i comunitàries són, de fet, limitades. Un corol·lari de l'especialització de l'agricultura de Catalunya Nord són les capacitats d'adaptació dels pagesos, gràcies a diferents centres d'investigació: antena de l'Institut estatal de les recerques agronòmiques (INRA) a Alenyà, que està desenvolupant les tècniques de cultiu fora de sòl, el centre experimental albercoquer de Torrelles, el centre de formació de Tesà. El volum de producció de les fruites i hortalisses es manté, tanmateix, molt depenent de les condicions climàtiques; les sempre possibles gelades, nevades o pedregades poden reduir a zero tota una temporada. La majoria de productes es destinen a l'exportació: el 54,2% surt de l'Estat francès. Els destinataris principals són Alemanya (per un 62%), Bèlgica (per un 16%) i l'Estat espanyol (per un 12%).
La ramaderia té una part relativament reduïda en l'agricultura de Catalunya Nord, comparada a les altres produccions. Si les vinyes ocupen el 40% de la SAU, els vergers el 10%, les hortalisses el 4%, i els cereals menys d'un 1%, les superfícies dedicades a les activitats ramaderes (prats, farratges) només corresponen al 5% de la SAU. El bestiar és boví o oví per produir carn i llet. La cria de cavalls i de bestiar caprí és poc estesa i la producció ramadera tendeix a anar de baixa. Les activitats ramaderes es concentren a les comarques muntanyenques. A l'Alt Vallespir una ramaderia extensiva procurava reocupar prats. Al Capcir és una de les principals activitats dels pagesos, amb la producció de trumfes, com a la Cerdanya. El clima humit del Capcir permet l'abundància de prats, encara que els pagesos de la comarca es trobin confrontats a una greu crisi de terrenys: especulació immobiliària, propietaris forasters, parcel·lació excessiva i progressió dels erms per l'abandonament de terres. La Cerdanya també té la major part de les seves activitats agràries basada en la ramaderia. El clima assolellat i sec de la comarca fa possible una més gran producció de cereals i farratges. Els ramaders utilitzen els mètodes tradicionals de les pastures d'estiu a l'alta muntanya. Finalment, el bosc ocupa el 27,6% de la superfície. La pesca es limita a Portvendres que enregistra unes preses de 1.800 tones de peix blanc i 4.000 tones de peix blau a l'any.

El buit industrial


El sector econòmic més feble de Catalunya Nord és el secundari, amb menys de la quarta part de la població activa. Força indústries han desaparegut aquests darrers anys, com el tèxtil, abans fortament implantat al Vallespir, les sabates i espardenyes a la mateixa comarca, els joguets (fàbrica de nines Bella de Perpinyà), i diferents empreses de Barcelona com Punto Blanco. La població assalariada d'aquest sector econòmic es troba en una situació d'estancament (progressió del 0,4%) mentre que els augments per l'Estat francès i la regió Llenguadoc-Rosselló són d'un 1,1% i del 5,9% respectivament. A més a més, gairebé la meitat del sector secundari correspon, de fet, a les empreses de construcció i obres públiques. En conjunt, Catalunya Nord té unes 1.850 empreses, els dos terços de les quals tenen menys de 10 empleats. Les societats que empleen més de cinquanta persones són una cinquantena. L'essencial del teixit industrial el constitueixen petites i mitjanes empreses (PIME) orientades cap als mercats locals o regionals. Són productores en els sectors de l'agroalimentari, els materials de la construcció, la fusta, el suro, el paper, els mobles. L'agricultura, la construcció o el turisme són les activitats que indueixen aquestes PIME. Entre les empreses més importants, cal destacar Cantalou (líder europeu de rajoles de xocolata, amb 272 empleats i el 50% del seu volum de negoci destinat a l'exportació), Bolloré (fàbrica de paper), Agrofel (productes de la quarta gamma), Arjomari (paper), i també Lor (rosquilles i torrons), Cusenier (aperitius, Byrrh), Sabaté (producció de taps). Catalunya Nord té algunes zones industrials: Sant Carles, el Polígon Nord a Perpinyà, la Zona Nord Rosselló a Ribesaltes, Canet i l'Autoport del Voló. Trenta-tres municipis més de Catalunya Nord tenen zones de vocació artesanal-industrial.
L'extracció minera ha experimentat un tancament gairebé total de les diferents explotacions. El Conflent va ser el primer que va veure desaparèixer les indústries i tancar les mines de ferro del Canigó, Vernet, Fillols, Taurinyà; les mines d'espat fluor d'Escarró i Saorra. El Vallespir va acompanyar aquest moviment amb els tancaments de Vetera. A finals de la dècada dels vuitanta, s'extreien només 9.000 tones de ferro, 73.600 tones d'espat fluor a Catalunya Nord. Quedaven com a activitats extractives les pedreres: 850.000 tones de graves per al formigó, 1,6 milions de tones de sorres i materials de viabilitat, pols de marbre i feldspat. Totes són societats estrangeres, franceses i internacionals, que exporten directament els minerals extrets sense que generi cap indústria de transformació, ni deixi gaires recursos a l'economia catalana. A principi dels anys 1990, la perspectiva que la societat Omya obrís una nova pedrera en els penya-segats de Vingrau, a les Corberes, va ocasionar enfrontaments entre ecologistes i partidaris de les pedreres, que tenen el suport de la prefectura.

El pes del turisme, la densitat dels comerços


La posició de Catalunya Nord i la configuració dels seus transports orienten una bona part de les seves activitats comercials i turístiques. Perpinyà i la plana rossellonesa fan de plataforma giratòria de la regió amb una sola línia important de tren Narbona-Portbou, una autopista obtinguda per la pressió dels menesters barcelonins ­p;el tram de Perpinyà va ser connectat primer amb el Principat que amb Narbona­p;, i una xarxa de carreteres principals no gaire bones. A final dels anys vuitanta, el Consell General del departament ha elaborat un pla a trenta anys vista per la modernització de les carreteres departamentals, però també principals, que són teòricament de competència de l'estat. Catalunya Nord, si recupera el retard en les seves comunicacions, s'ho paga amb pressupost propi, ja que el seu desenvolupament no correspon amb els interessos de l'estat. A més de l'eix nord-sud, que passa per Perpinyà, desemboca a la plana la vall de la Tet, lligam amb la Cerdanya. La visió dels responsables de Catalunya Nord fins al decenni dels 80 era la d'un «departament excentrat, a l'extrem de França, al cor de les regions més meridionals de la CEE». Ara la tendència és de considerar que Perpinyà es troba «al cor d'un eix d'intercanvis europeus, epicentre del triangle Barcelona-Tolosa-Montpeller». La voluntat és que Catalunya Nord reforci el seu paper de plataforma d'acolliment i intercanvis entre el sud i el nord d'Europa.
Pels seus atractius naturals ­p;mar i muntanya, de 0 a 2.900 m en 100 km de distància tan sols­p;, Catalunya Nord té com a primer sector econòmic el turisme. Representa una xifra d'afer de 2.500 milions de francs. El 1989, la freqüentació anual és de dos milions de persones. La capacitat d'allotjament de Catalunya Nord és de 300.000 llits, el 68% dels quals són situats a la costa. El tipus d'acolliment més important són les residències secundàries (el 42%), els càmpings (el 36%), i només el 6% per als hotels i el 13% per a centres diversos i albergs de joventut. Els turistes són principalment de ciutadania francesa, mentre que els estrangers representen del 10 al 30%, provinents la majoria d'Europa del Nord. Excepte la concentració litoral, la presència turística és el 20% a les zones muntanyenques i de l'interior, i el 2% tan sols a Perpinyà. Les activitats termals i de cures representen el 9% del pes del turisme. Les estacions termals són els Banys, el Voló, Prats de Molló-la Presta (al Vallespir), Molig, Sant Tomàs, Vernet (al Conflent) i els establiments climàtics de la Cerdanya, que es beneficien de les excepcionals condicions d'assolellament. El climatisme representa uns 1.200 llocs de treball. Tot i ser el sector més important, el turisme a Catalunya Nord té uns índexs de freqüentació reduïts ­p;la plena temporada va de mitjan juliol a mitjan agost­p; i un turisme cultural poc desenvolupat. Els atots de Catalunya Nord, excepte les platges de sorra, queden poc valorats malgrat que el departament sigui el de l'estat amb més monuments i paratges classificats. A més, el patrimoni històric i cultural hi és riquíssim (època del romànic, del reialme de Mallorca, arquitectura militar, museus). Els paratges naturals com el Canigó, el massís del Carlit o les Alberes també són d'un alt valor. Els darrers productes turístics promoguts per les autoritats de Catalunya Nord s'orienten cap a sojorns esportius o de coneixement i activitats de la natura, amb allotjament inclòs. Pel que fa a les estacions d'esquí de la Cerdanya, la majoria, tot i drenar una important clientela de sud-catalans, són massa petites per arribar a dominar de manera satisfactòria la seva evolució. Moltes inversions realitzades els últims deu anys no són rendibles per manca de neu i de teixit comercial prou dens, i desemboquen en dèficits i endeutaments brutals. Alguns pobles de Cerdanya ja han estat declarats en fallida per les autoritats prefectorals: Sant Pere dels Forcats, Eina. L'estació preeminent és la de Font-romeu, que ja va assentar les seves bases a començament de segle entorn del Grand Hotel. Una altra de les estacions més antigues i desenvolupades és la dels Angles, al Capcir. El desenvolupament turístic i l'obertura d'accessos més ràpids entre grans centres urbans com Barcelona està provocant a la Cerdanya una enorme pressió immobiliària. L'explosió d'urbanitzacions, lligada a l'especulació de la terra, afecta els interessos agrícoles i és sinònima d'agressió per al medi ambient, un dels capitals de la Cerdanya. Els balanços turístics del 1989 indiquen que s'ha produït un descens en la freqüentació dels turistes francesos, compensat per una vinguda més important d'estiuejants d'Alemanya, Benelux, Gran Bretanya, Suïssa, Dinamarca, Àustria i Suècia, tots ells més ben repartits a Catalunya Nord que els tradicionals assidus de la costa. Paral·lelament s'ha comprovat una baixa del poder de compra dels visitants. Els llocs o museus més visitats són el forn solar d'Odelló ­p;la vocació solar de la Cerdanya amb les seves tres centrals d'Odelló, Targasona i Montlluís s'ha desviat cap a usos turístics després que l'Estat francès hagi abandonat les recerques sobre producció d'energia solar a favor d'un desenvolupament massiu del nuclear­p; i els cellers de Byrrh, a Tuïr, que té la tina de fusta més grossa del món. Alguns altres llocs molt visitats són el museu de la prehistòria de Talteüll amb l'home més vell d'Europa (450.000 anys, a la cova de l'Aragó), l'aquari de Canet i l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, al Conflent.
A causa del pes important del sector turístic, el teixit d'infrastructures comercials i de serveis és molt desenvolupat. La densitat de comerços és de les més altes, encara que una bona part (el 22%) correspongui a activitats de temporada, d'estiu o d'hivern. De les 15.000 empreses que compta el sector terciari a Catalunya Nord, més de la meitat són societats comercials (el 25% de les quals es concentren a Perpinyà) i un terç són empreses de serveis. Pel que fa al comerç de detall, hi ha 7 hipermercats a Catalunya Nord, 46 supermercats i 67 grans magatzems. Els serveis que més han desenvolupat la presència de turistes són els hotels, els restaurants, les immobiliàries, els lleures i les agències de viatge. La gran quantitat d'establiments financers (més de 20, 4 dels quals espanyols i 2 sud-catalans) correspon a les necessitats del sector turístic però igualment a una agricultura especialitzada i amb un alt grau de comercialització. Un dels àmbits més dinàmics és el de transports: genera més de 370 empreses per a les mercaderies i unes 60 per als viatgers. La presència de la frontera estatal implica, almenys fins al desembre de 1992, operacions de trànsit i de controls de duanes. Entre els serveis particularment coherents i eficaços, cal destacar el dels transports escolars, organitzat per l'UDSIST, i llençat ja el 1949, amb la participació dels pares d'alumnes, col·lectivitats territorials i Consell General. Finalment, Perpinyà, la capital rossellonesa, mostra la voluntat de desenvolupar el seu paper de vila de congressos: el 1989 se'n van realitzar 68, que corresponien a un volum de negocis de 45 milions de francs. Amb el palau de les exposicions, Perpinyà té la sala sense pilars més gran d'Europa.
Pel que fa al comerç exterior, Catalunya Nord té diferents plataformes de tractament i distribució. El mercat i la zona Sant Carles a Perpinyà, amb 430 hectàrees i 400 empreses. Es dedica a emmagatzematge, transport, distribució i triatge de mercaderies. Sant Carles és el segon mercat de fruites i llegums de l'estat després del de Rungis, a la regió parisenca. Tracta 1 milió de tones de mercaderies i 110.000 camions, i té un enllaç ferroviari a gran velocitat per als productes frescos i primerencs. Sant Carles és el primer centre europeu d'importació i exportació de productes primerencs. Unes 700.000 tones procedeixen de l'Estat espanyol i també del Marroc, la Mediterrània, l'Àfrica central, l'Amèrica del Sud,
i unes 200.000 tones són fornides pel mercat local. El complex ferroviari i viari enllaça amb la xarxa ferroviària i d'autopistes en direcció de Barcelona, París, Tolosa i l'Europa de l'Est. És en aquesta zona on s'han ubicat les indústries agroalimentàries de transformació i transport, com són Agrofel i Pasqual. La segona plataforma de Catalunya Nord és l'Autoport del Voló, que és centre de transbordament de mercaderies rail/carretera, de «desduanament» i dipòsit. Situat a sobre mateix de l'autopista, té una extensió de 70 ha i un trànsit anual d'uns 140.000 camions. La voluntat dels responsables, de cara al mercat únic del 1993 que comportarà la desaparició de les operacions de duana, és de reeixir la reconversió del Voló en «distriport» de mercaderies a tot Europa. La perspectiva europea i la concurrència de la zona de Sant Carles de Perpinyà auguren un esdevenidor incert. Les xifres del tràfic transfronterer global són, pel 1989, d'uns 532.940 camions importats i 520.218 exportats. Els passos principals a la frontera són el Pertús i el Pas de la Casa, a Andorra, que representen el 80% del trànsit de vehicles i el 75% del de viatgers. Cal notar que mentre la Tor de Querol veu augmentar el tràfic, Cervera experimenta una davallada. Finalment, dos centres més consten en les comunicacions de Catalunya Nord: l'aeroport de la Llavanera-Perpinyà/Ribesaltes i el petit port de Portvendres. L'aeroport es classifica en el catorzè lloc en el rànquing de l'estat, amb 535.000 passatgers el 1989. Té cinc vols diaris amb París, un vol amb Montpeller, i, pel que fa a vols setmanals: un amb Londres, dos amb Lilla, durant sis mesos, dos amb Estrasburg, i un amb Nantes, durant quatre mesos l'any. Portvendres, pel que fa a les comunicacions marítimes, es troba gairebé impossibilitat en el seu desenvolupament i, fins i tot, en el manteniment de les seves activitats, a causa d'unes comunicacions per carretera extremament dificultoses per sortir de la costa rocosa. Pot acollir vaixells fins a 15.000 tones, té 12.000 metres quadrats d'hangars, la meitat dels quals amb possibilitat de refrigeració, però produeix només 3.500 tones de peixos l'any. Tots els altres ports de la costa de Catalunya Nord són dedicats a l'esplai: Port Barcarès, 344 anelles d'ancoratge; Canet, 1.000; Sant Cebrià, 2.243; Argelers, 625 en previsió, ja que el port nou s'acaba de construir; Cotlliure, 80; Banyuls de la Marenda, 350, i Portvendres, 220.

L'economia accelera el retrobament nord-sud


Amb la fita del Mercat Únic Europeu al primer de gener de 1993, Catalunya Nord està vivint, els dos darrers decennis del segle, una acceleració del retrobament amb el Principat de Catalunya, tallat per la força d'ençà de tants anys. Els lligams a tots els nivells es multipliquen entre el nord i el sud de la frontera. La convergència d'interessos de Catalunya Nord (i de les regions del Migdia francès) amb el Principat de Catalunya s'ha concretat a l'octubre de 1991 amb la signatura a Perpinyà de la carta de l'Euroregió, configurada per Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, el centre administratiu del qual és Perpinyà. Entre el 1985 i el 1990 van proliferar els agermanaments de tot tipus entre Catalunya Nord i Catalunya Sud: pobles com Cervera i Portbou que es volen fondre en una sola unitat administrativa per superar les dificultats econòmiques derivades de l'esborrament de la frontera, o Llívia i Estavar a la Cerdanya, que no volen pas més tenir en compte la ratlla imaginària que divideix l'altiplà cerdà al moment de construir i gestionar equipaments comuns; també s'agermanen gremis professionals, institucions com el Consell General i la Diputació de Girona, els consumidors i els asseguradors, els partits polítics...
El domini econòmic, en particular, reflecteix l'increment de relacions intercatalanes a banda i banda de la frontera. Compradors del sud visiten, d'ençà d'uns anys, massivament, les botigues i els hipermercats de Perpinyà. Ja hem esmentat igualment l'explosió turística i immobiliària que pateix la Cerdanya, al mateix temps que moltes empreses de Catalunya Nord han iniciat la seva prospecció i projecció al mercat barceloní. En els mitjans de comunicació es nota la demanda de comerciants d'anunciar-se a l'espai comercial veí: El Punt ha anat més lluny que la simple contractació de publicitat i ha creat, l'any 1987, una redacció i una edició setmanal a Catalunya Nord. ¿Compensaran aquestes activitats noves, aquests nous mercats a banda i banda de la vella frontera d'estat, les dificultats ocasionades per la desaparició de la frontera, com als pobles de Cervera, el Pertús i el Voló que estan perdent els beneficis econòmics de la línia fronterera? En tot cas la tendència a final del segle xx, és d'un despertar de la catalanitat latent de Catalunya Nord, submergida per tres segles de repressió francòfona. La pressió econòmica i la importància cultural i política de Barcelona provoquen canvis en les mentalitats nord-catalanes: la llengua del pagès s'està convertint en llengua del comerç i del poder, i recobra i redescobreix el prestigi perdut. Una nova dinàmica pot originar el desenvolupament econòmic en un marc euroregional i europeu molt més favorable als interessos de Catalunya Nord.

Orientació bibliogràfica

Becat, Joan: Atlas de Catalunya Nord. Terra Nostra, Prada, 1977.
Bilan économique 1989. Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Carte d'identité du département. Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Perpinyà, juliol 1991.
Centre Excursionista de Catalunya. Geografia física dels Països Catalans. Ketres Editora, Barcelona, 1976.
Gran geografia comarcal de Catalunya. Fundació Enciclopèdia Catalana, volums 14 i 15, Barcelona , 1985.
Monographie. Chambre de Comerce et Industrie de Perpignan et dels Pyrénées-Orientales.

Tornar a l'entrada

Back to the index

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤